Juridik inom hälso-och sjukvård för vårdadministrativ personal

En spetskompetenskurs för dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvården och behöver uppdaterad kompetens gällande lagar, föreskrifter och praxis som har betydelse för såväl vården som patientsäkerheten.

Kursen ger dig fördjupad kunskap olika juridiska lagar och aspekter som har en direkt eller indirekt påverkan på vårdadministrativ personal. Den är utformad för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Efter att ha genomgått kursen kommer du vara rustad att arbeta rättssäkert och hantera de komplexa och utökade arbetsuppgifter som ställs på vårdadministrativ personal idag.

Kursen ger dig en ökad juridisk kompetens utifrån en verklighetsbaserad kontext. Att kunna agera korrekt i olika situationer är avgörande för att skydda patienters integritet samt bibehålla en hög standard av god och säker vård.

Kursen ger både dig som studerande och din arbetsgivare ett tydligt mervärde för den egna verksamheten redan från dag ett. Du kan applicera det du lär dig direkt i verksamheten.

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan.

Undervisning sker 4 timmar per vecka och under 8 veckor. Total undervisningstid 32 timmar och mellan föreläsningspassen bedriver du självstudier med koppling till den arbetsplats där du har din anställning.

Deltagandet sker online och alla lektioner är lärarledda. De spelas in för att underlätta för dig som yrkesverksam.

Kursfakta

 • 8 veckor, 20 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri, CSN-berättigad och omfattas av omställningsstudiestödet

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet inom vårdadministrativt arbete. Längre yrkeserfarenhet på deltid motsvarande den särskilda behörigheten omräknas till heltid.

Kursinnehåll

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Olika lagar och föreskrifter
 • Lagreglerade ledningsbefattningar
 • Sekretess, tystnadsplikt och personuppgifter
 • Regelverket kring dokumentation och journalföring
 • Delegeringsförfarande
 • Anmälningsplikt
 • Hantering av skyddad identitet
 • Korrekta rutiner och processer

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad