Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem

En kurs för dig som är yrkesverksam medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om diagnosklassificering och dess användning. Du kommer få goda färdigheter i klassificering och kodning av diagnoser för öppen och sluten vård samt kännedom om DRG-systemets uppbyggnad och användning för analys och verksamhetsuppföljning. Kursen ger dig färdigheter som du kan applicera i verksamheten från dag ett. 

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan.

Första kurstillfället sker på skolan i Stockholm och därefter har du har lektion en heldag i veckan via Teams.

Kursfakta

 • 8 veckor, 20 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

Denna kurs vänder sig till dig som arbetat minst 1 år heltid som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Du är väl införstådd i sjukvårdens inrapporteringssystem och de ramar som råder. Platserna är begränsade och vid fler sökande än tillgängliga platser så är yrkeslivserfarenhet inom området meriterande. För mer information klicka här.

Kursinnehåll

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • översikt av hälso- och sjukvårdens klassifikations- och kodningssystem
 • klassificering och kodning av diagnoser enligt anvisningar i ICD-10-SE och från Socialstyrelsen
 • uppbyggnad och användning av KVÅ, systemet för åtgärdsklassificering
 • DRG-systemets uppbyggnad och användning
 • klassificering på ett etiskt korrekt sätt
 • klassificering med utgångspunkt i hållbarhet och kvalitet
 • under kursen ges översikter av kapitel i ICD-10-SE och viktiga diagnosområden som kodning av sepsis, läkemedelsbiverkningar, vårdkomplikationer, resistenta bakterier, Covid-19 med mera
 • under kursen arbetar deltagarna med övningsexempel från olika diagnosområden.

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad