Beteendebaserad säkerhet inom bygg- och installatörsbranschen

Spetskompetensutbildning för dig som är yrkesverksam inom bygg- eller installatörsbranschen (alternativt i en närliggande bransch).

Kursen ger dig en förståelse för orsakerna till olyckor samt hur dessa kan förebyggas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och i enlighet med tillämpliga regelverk. Kursen introducerar begreppet Beteendebaserad säkerhet (BBS), en process som syftar till involvering och att uppmuntra till att alltid säga ifrån om något känns fel samt att berömma önskat beteende såsom säkra ageranden.

Du lär dig att rikta uppmärksamheten mot dagliga riskbeteende, både egna och kollegors, för att proaktivt hantera säkerhetsfrågor. En framgångsrik implementering av BBS kräver också god kommunikation, respekt och förståelse för olika kulturer.

Efter avslutad kurs förväntas du kunna bedöma och analysera risker i arbetsmiljön samt kunna föreslå åtgärder. En betydande del av kursen fokuserar på att lära sig hur man effektivt delar med sig av sina observationer och, i en konstruktiv dialog med medarbetare och ledning, enas om de åtgärder som behöver vidtas.

Kursen ger både dig som studerande och din arbetsgivare ett tydligt mervärde för den egna verksamheten redan från dag ett. Du kan applicera det du lär dig direkt i verksamheten.

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan.

Undervisning sker 4 timmar per vecka och under 8 veckor. Total undervisningstid 32 timmar och mellan föreläsningspassen har du som studerande uppgifter som knyts till den arbetsplats där du har din anställning.

Deltagandet sker i huvudsak online, ett fysiskt möte som inkluderar ett studiebesök tillkommer. Föreläsningarna spelas in vilket ger möjlighet att se dessa i efterhand.

Kursfakta

 • 8 veckor, 20 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri, CSN-berättigad samt omfattas av omställningsstudiestödet

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • 2 års yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet från bygg-, el- eller installationsbranschen.

Erfarenhet på 2 år från annan bransch där arbetsmiljöfrågor är en central eller en integrerad del i tjänsten ger också behörighet. Längre yrkeserfarenhet på deltid motsvarande den särskilda behörigheten omräknas till heltid.

Kursinnehåll

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Beteendebaserad säkerhet som process
 • Bedömning och risker i arbetsmiljön
 • Riskbeteenden
 • Proaktiv hantering av säkerhetsfrågor
 • Säkra ageranden
 • Kommunikation

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad