Samordning och strategiarbete inom elektrifiering för grön omställning

Kursen ger dig och din organisation verktyg att kunna arbeta mer effektivt, planerat och datastyrt inom elektrifieringsområdet.

För att effektivisera implementeringen av elektrifiering för grön omställning krävs ett samlat grepp vad gäller både samordning och strategiarbete. Den tekniska utvecklingen har gått snabbt och är både kunskaps- och intressentdriven. Vår kurs är designad för dig som är verksam inom samhällsbyggnad, transport, kraftnät, laddinfrastruktur och trafikplanering. Du är direkt eller indirekt involverad i omställningen till ett mer elektrifierat samhälle och söker verktyg och strategier för att optimera och effektivisera processer, förstå olika perspektiv och hitta nya samverkansvägar.  

Kursen ger dig och din organisation verktyg att kunna arbeta mer planerat och datastyrt. Den leder till en djupare förståelse för olika aktörsperspektiv, identifierar flaskhalsar som hindrar effektiv samordning och strategier som underlättar det fortsatta arbetet.

Efter kursen kan du effektivisera och implementera metoder för framgångsrik implementering, fatta datadrivan beslut, förstår processer och vilka aktörer som måste samverka för att ta utvecklingen mot mer hållbara städer och infrastruktur in i framtiden.

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid (en halvdag) för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan. Alla lektioner sker live online, är lärarledda och spelas in för att underlätta för dig som arbetar.

Kursfakta

 • 10 veckor, 25 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri, CSN-berättigad samt omfattas av omställningsstudiestödet

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • 1 års yrkeslivserfarenhet inom samhällsbyggnad, kraftnät, laddinfrastruktur eller trafikplanering på kommunen. Kursen riktar sig även till dig som har transportkompetens eller kompetens inom elnät, bygg och anläggning.

Kursinnehåll

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Lagar och regler som styr utvecklingen
 • Elektrifieringens aktörer och hur de samverkar
 • Dataanalys och statistik som beslutsunderlag
 • Avtals- och kostnadsberäkningar
 • Metoder för framgångsrik implementering
 • Trafik och transportsystem
 • Elektrifiering kopplat till den gröna omställningen
 • Tekniska lösningar och standarder
 • Mark- och resursanvändning för hållbara städer och infrastruktur.

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad