Kvalitetssystem inom Life Science

En kurs för dig som är yrkesverksam inom life science, kemisk tillverkning eller livsmedelsproduktion och vill få en spetskompetens inom kvalitetssystem.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om kvalitetssystems olika fundament. Du får vetskap om hur du kan bygga upp ett kvalitetssystem från grunden, och hur du kan använda dig av kvalitetssystemet för att utveckla och förbättra verksamheten, oavsett om det är på lab eller i produktion.

Kvalitetsarbete är grunden för hela Life Science. Produkterna, så som läkemedel och medicinsk utrustning, måste vara säkra, pålitliga och ha effekt. Bristande kunskap och förståelse för kvalitetsarbetets viktiga funktion kan leda till ineffektiva processer, ökade produktionsfel och försämrad produktkvalitet. Efter kursen kommer du kunna uppfylla regleringskrav och säkerställa så att kvalitetsbrister och ineffektiva processer inte leder till ökade produktionskostnader och förlorade intäkter. Kursen ger ett tydligt mervärde för din organisation från dag ett.

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan.

Kursen är lärarledd och du har lektion en halvdag i veckan online via Teams.

Kursfakta

 • 10 veckor, 25 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri, CSN-berättigad samt omfattas av omställningsstudiestödet

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • Minst 1 år yrkeserfarenhet på heltid efter gymnasiet inom läkemedelsindustrin, Medical Device, laboratoriearbete, kemisk tillverkning eller livsmedelsproduktion. Längre yrkeserfarenhet på deltid motsvarande den särskilda behörigheten omräknas till heltid.

Kursinnehåll

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Olika kvalitetssystem i läkemedelsbranschen (GMP, GDP, Lean, ISO13485 samt ISO 17025)
 •  Använda och tolka regelverk
 • Genomföra grundorsaksanalyser
 • Upprätta riskanalyser
 • Ändringshantering och CAPA
 • Hållbarhet
 • Utvärdera och förbättra kvalitetsarbetet inom produktion

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad