Butiksbiträde och kund

Enstaka kurser - Butiksledare inom handel och dagligvaror

Här hittar du de kurser från utbildningen Butiksledare inom handel och dagligvaror som du har möjlighet att läsa som fristående kurser.

Kurserna är en del av vår 1,5-åriga utbildning Butiksledare inom handel och dagligvaror. Du läser kurserna tillsammans med studerande som går på utbildningen. 

Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande.

Mekanisk och digital försäljning

 • Period: 5 oktober–24 oktober
 • Omfattning: 15 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 15 september

Service Management

 • Period: 23 oktober–11 november
 • Omfattning: 15 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 23 september

Ledarskap

 • Period:13 november 2023–4 november 2024
 • Omfattning: 10 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 13 oktober

Personalutveckling

 • Period:10 januari 2024–22 februari 2024
 • Omfattning: 30 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 3 januari 2024

Butiksekonomi och entreprenörskap

 • Period:24 februari 2024–17 mars 2024
 • Omfattning: 20 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 3 januari 2024

Effektiv schemaläggning

 • Period:15 maj 2024–29 maj 2024
 • Omfattning: 10 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Digital handel och marknadsföring

 • Period:30 maj 2024–22 juni 2024
 • Omfattning: 20 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 30 april 2024

Kursinnehåll

5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomi inom handeln
 • grundläggande begrepp inom affärsekonomi
 • säljnyckeltal
 • tillväxt och målstrategi
 • yrkesspecifik terminologi på engelska.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • marknadsföring inom handeln
 • digital marknadsföring och kommunikation
 • konsumtionsmönster
 • samarbete fysisk butik och e-handel
 • affärsidé och affärsplan
 • hållbarhet.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • bemanningsplanering
 • lagar och regler kring schemaläggning
 • personalkostnader.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • personligt ledarskap inklusive personlighetsanalys
 • mänskliga beteenden
 • ledarens roll och ansvar
 • gruppdynamik
 • konflikthantering
 • etik - ledarens ansvar i etikfrågor
 • ledarens olika samtal
 • hållbarhet utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • mekanisk försäljning
 • sömlös kundupplevelse
 • tekniska lösningar i butik och hur de kan förstärka köpupplevelsen
 • planera en attraktiv butik/e-handel
 • undersöka kundmönster.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • servicearbetet och kundrelationer
 • identifiera affärsögonblicken och dess inverkan på service
 • säkerhet i butik
 • etik.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • HR och personalutveckling
 • ledarens olika samtal
 • rekrytering
 • arbetsmiljö och
 • arbetsrätt
 • retorik och presentationsteknik med hjälp av digitala verktyg
 • hållbarhet och hållbart ledarskap.

Ansök till enstaka kurser - Butiksledare inom handel och dagligvaror

Du ansöker till en kurs genom att fylla i formuläret och bifoga underlag som styrker din behörighet.

* Obligatorisk uppgift

Personnummer
Vilken kurs vill du ansöka till? (du kan välja flera)*

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • svenska 2
 • 1 års yrkeserfarenhet på minst halvtid inom försäljning och servicebranschen.

Mer information

Uppdaterad