Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem

En kurs för dig som är yrkesverksam medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om diagnosklassificering och dess användning. Du kommer få goda färdigheter i klassificering och kodning av diagnoser för öppen och sluten vård samt kännedom om DRG-systemets uppbyggnad och användning för analys och verksamhetsuppföljning.

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du har lektion en heldag i veckan på Teams.

Kursfakta

 • 8 veckor, 20 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

Denna kurs vänder sig till dig som arbetat minst 1 år heltid som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Du är väl införstådd i sjukvårdens inrapporteringssystem och de ramar som råder. Platserna är begränsade och vid fler sökande än tillgängliga platser så är yrkeslivserfarenhet inom området meriterande.

Kursinnehåll

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • översikt av hälso- och sjukvårdens klassifikations- och kodningssystem
 • klassificering och kodning av diagnoser enligt anvisningar i ICD-10-SE och från Socialstyrelsen
 • uppbyggnad och användning av KVÅ, systemet för åtgärdsklassificering
 • DRG-systemets uppbyggnad och användning
 • klassificering på ett etiskt korrekt sätt
 • under kursen ges översikter av kapitel i ICD-10-SE och viktiga diagnosområden som kodning av sepsis, läkemedelsbiverkningar, vårdkomplikationer, resistenta bakterier, Covid-19 med mera
 • under kursen arbetar deltagarna med övningsexempel från olika diagnosområden.

Mer information

Uppdaterad