Löneekonom - inriktning systemkunskap

För dig som vill jobba inom lön med uppdaterade kunskaper om digitalisering och automatisering.

 

Som löneekonom med inriktning systemkunskap jobbar du med frågor inom lön, ekonomi och HR.

Utbildningen passar dig som är ordningsam, strukturerad och kommunikativ. Som löneekonom hanterar du sekretessbelagd information om företagets anställda och detta kräver diskretion och integritet.

Utbildningen uppfyller FAR och Srf konsulternas förbunds utbildningskrav för att kunna ansöka om att bli auktoriserad lönekonsult i framtiden.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • företagsekonomi 1
 • matematik 2
 • svenska 3.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 13 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint)
 • rapportskrivning
 • diagram
 • statistiska begrepp och funktioner
 • pivottabeller
 • databas Excel
 • datasäkerhet
 • GDPR, upphovsrätt och fildelning.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • bokföring
 • kundreskontra
 • leverantörsreskontra
 • order, lager, fakturering och inköp
 • avstämningar
 • nyckeltal.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • rättsväsendets uppbyggnad och funktion
 • arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal
 • arbetsrättsliga fall
 • pensionssystemets uppbyggnad, allmän-, tjänste- och avtalspension och avtalsförsäkring.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomisk terminologi
 • lönsamhet
 • budgetering
 • löpande bokföring
 • datortillämpningar i bokföring
 • bokslut
 • nyckeltal.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • identifiera, avgränsa och formulera en problemformulering
 • samt samla in och bearbeta data
 • analysera resultatet
 • redovisning
 • opponering.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • pris- och kostnadskalkyler
 • resultat- och likviditetsbudget
 • investeringskalkyler
 • villkorsfunktioner
 • nyckeltalsberäkningar
 • statistiska begrepp och funktioner
 • pivottabeller
 • diagram.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • språket som redskap för rådgivande kommunikation
 • presentationsteknik
 • kroppsspråkets betydelse.

 

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • organisationsformer
 • rekryteringsprocessen
 • arbetsmiljö- och diskriminering
 • chefens olika samtal
 • etik.

 

Längd: 70 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • löneadministration och/eller
 • ekonomiadministration och/eller
 • HR-administration.

 

Längd: 60 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • löneadministration och/eller
 • ekonomiadministration och/eller
 • HR-administration.

 

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • manuella löneberäkningar
 • datorbaserat löpande lönearbete i flera olika löneprogram
 • reseräkningar
 • manuella komplicerade löneberäkningar
 • datorbaserat löpande lönearbete i flera olika löneprogram
 • bokföring av löner och förmåner
 • rapporthantering
 • årsskiftesrutiner.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • knowledge of financial terms in English
 • use financial, terminology in English
 • write business correspondence in English and adapt message
 • search for information to produce a newsletter in English
 • use meetings phrases in English
 • databased payroll processing in English software.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • implementera en kund i lönesystem
 • implementera en kund i försystem för reseräkningar
 • tolka underlag för uppsättning av korrekta parametrar i försystem
 • lägga upp företag, anställda och lönearter i lönesystem
 • sätta upp inställningar för automatisk filöverföring mellan två system
 • analyser av testkörning av system
 • baskunskaper i projektledning.

 

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • ekonomiassistent
 • HR-administratör
 • löneadministratör
 • löneekonom
 • lönehandläggare
 • lönekonsult.

Läs mer

Uppdaterad