Enstaka kurser - Hotel Management

Här hittar du de kurser från utbildningen Hotel Management som du har möjlighet att läsa som fristående kurser.

Kurserna är en del av vår 2-åriga utbildning Hotel Management. Du läser kurserna tillsammans med studerande som går på utbildningen. 

Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande.

Affärsjuridik

 • Period: 20 feb–17 mars
 • Omfattning: 20 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 13 februari

Strategisk marknadsföring

 • Period: 17 januari–24 mars
 • Omfattning: 20 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 10 januari

Kursinnehåll

5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • avtals- och köprätt
 • konkurrenslagen
 • juridiska begrepp.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • strategisk och taktisk marknadsföring
 • internationella aspekter på marknadsföring
 • konsumentteori
 • marknadsplan.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2
 • 2 års yrkeserfarenhet från servicebranschen.

Servicebranschen innefattar restaurang, hotell, turism eller kvalificerat/ansvarsposition inom övriga servicebranscher. Det kan även vara en ansvarsfull tjänst på en marknad- eller försäljningsavdelning.

Förutom grundläggande behörighet behöver du komplettera din ansökan med ett arbetsgivarintyg som styrker 24 månaders heltidsarbete, eller motsvarande deltid, enligt ovan beskrivning. För att styrka detta behöver arbetsgivarintyget innehålla följande information: startdatum, slutdatum (eller pågående anställning) samt anställningsgrad.

Du behöver också påvisa behörighet i Svenska 2 och Engelska 6.

Ansök till enstaka kurser - Hotel Management

Du ansöker till en kurs genom att fylla i formuläret och bifoga underlag som styrker din behörighet.

* Obligatorisk uppgift

Personnummer
Vilken kurs vill du ansöka till? (du kan välja flera)*

Mer information

Uppdaterad