Enstaka kurser - TRAC turism- och resekonsult

Här hittar du de kurser från utbildningen TRAC turism- och resekonsult som du har möjlighet att läsa som fristående kurser.

Kurserna är en del av vår 2-åriga utbildning TRAC turism- och resekonsult. Du läser kurserna tillsammans med studerande som går på utbildningen. 

Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande.

Organisation och Ledarskap

 • Period:13 mars-31 mars
 • Omfattning: 15 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 6 mars

Kursinnehåll

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • organisationsformer i resebranschen
 • hållbart arbetsliv
 • risk- och krishantering,
 • samarbete och grupputveckling,
 • arbetsmiljö och arbetsrätt,
 • det personliga ledarskapet.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2.

Ansök till enstaka kurser - TRAC

Du ansöker till en kurs genom att fylla i formuläret och bifoga underlag som styrker din behörighet.

* Obligatorisk uppgift

Personnummer
Vilken kurs vill du ansöka till? (du kan välja flera)*

Mer information

Uppdaterad