Enstaka kurser - Teater-, Event- & Scentekniker

Här hittar du de kurser från utbildningen Teater-, Event- & Scentekniker som du har möjlighet att läsa som fristående kurser.

Kurserna är en del av vår 2-åriga utbildning Teater-, Event- & Scentekniker. Du läser kurserna tillsammans med studerande som går på utbildningen. 

Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande.

Hållbart företagande inom scen och event

 • Period 1: 8–26 maj
 • Period 2: 27 november–22 december
 • Omfattning: 35 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 2 maj

Kursinnehåll

5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • entreprenörskap och affärsmannaskap
 • hållbarhetsfrågor inom scenteknik
 • miljökrav, skyldigheter och ansvar enligt gällande lagar och förordningar
 • byggmaterial, textil, kemikalier och avfall
 • återvinning, återbruk, energi och flamskydd
 • entreprenörskap, projektekonomi och hållbarhet.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • Svenska 2

Ansök till enstaka kurser - Teater-, Event- & Scentekniker

Du ansöker till en kurs genom att fylla i formuläret och bifoga underlag som styrker din behörighet.

* Obligatorisk uppgift

Personnummer
Vilken kurs vill du ansöka till? (du kan välja flera)*

Mer information

Uppdaterad