Projektledning – Hållbara möten & event

För dig som vill arbeta som projektledare inom evenemangsbranschen.

Som projektledare inom hållbara möten och event arbetar du inom mötes- och eventindustrin i en assisterande eller ledande roll. Förutom att skapa välmående hos boende och besökare, bidrar hållbara evenemang till ökad näringsverksamhet och en mer hållbar samhällsutveckling.

Utbildningen passar dig som är kommunikativ och har ett stort eget driv. Du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig till olika arbetsgrupper snabbt.

Utbildningsfakta

 • 1 år, 200 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2.

Ingen kommande utbildningsstart

Denna utbildning är för närvarande inte sökbar.

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 8 kurser. 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • specialiserade kunskaper om möten och evenemang med fokus på erbjudandet, organisation samt övriga interna och externa intressenter
 • faktorer och aktörer som påverkar utvecklingen
 • ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter av möten och evenemang
 • planeringsverktyget Hållbart Evenemang.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • förstå och utveckla metoder och verktyg för såväl proaktiv samt interaktiv kundsamverkan
 • kursen utvidgar begreppet ”försäljning” till kundsamverkan
 • utveckla ett förtroligt och naturligt förhållningssätt till försäljning och kundens olika utmaningar.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • förståelse och metoder för en god relationsskapande kommunikation med olika partners och aktörer inom möten och event
 • färdigheter i praktiskt målinriktad och tydlig kommunikation.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • företagsekonomiska grunder för hållbara möten och event
 • lönsamhetsbedömning
 • projektbudgetering och kalkylering
 • projektstyrning och uppföljning av projekt
 • teoretiska grunder med fallstudier och case
 • omsättning av teoretiska kunskaper i projektexempel.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • utveckla kompetens i att leda och styra projekt
 • konkreta verktyg och metoder för att genomföra olika projekt
 • självständigt analysera behov, syfte, mål och intressenter
 • formulera projektmål
 • utveckla projektmetodik
 • samla in data
 • presentera projektresultat.
 • behovsanalys för projektets syfte och mål
 • risk- och säkerhetsanalys.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hur service management skapar tjänstekvalitet och mervärde i projekt, möten och event
 • interaktionen mellan olika intressenter i projektet
 • interaktiv marknadsföring
 • intern marknadsföring för kommunikation och styrning av projektteam.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • tillämpa kunskaper och färdigheter i projektledning för hållbara möten och event
 • genomföra utvecklingsprojekt eller initiera processer i hållbar mötes- och eventutveckling
 • planeringsverktyget Hållbart Evenemang
 • granskningen av deltagande företag och organisationer ger en god nulägesbeskrivning och enkla tips och riktlinjer för en hållbar utvecklingsprocess som skapar mervärde och ökad kundnytta.

Längd: 60 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kursen är verksamhetsförlagd till värdföretag, organisation eller genomförs som eget uppdrag relaterat till projektledning - hållbara möten och events
 • tillämpa kunskaper om projekt och projektledning inom möten eller evenemang
 • utveckla kunskaper till färdigheter och kompetenser i operativ verksamhet
 • tillämpa teoretisk kunskap på konkreta och praktiska situationer ute i arbetslivet.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • projektledare: möten, konferens och kongress
 • projektledare: event och evenemang
 • projektkoordinator: mässor, arenor och mötesanläggningar
 • projektkoordinator: event och evenemang
 • produktionsledare: event och evenemang.

Läs mer

Uppdaterad