Det här är Frans Schartaus Handelsinstitut

Vi är Stockholms stads egen yrkeshögskola och har bedrivit utbildning sedan 1865.

Vår pedagogik

Våra lärare kommer från branschen och brinner för sitt yrke. Förutom de ordinarie föreläsningarna tar vi in gästföreläsare från branschen, erbjuder studiebesök, branschdagar och arbetsmarknadsträffar.

Vi vill att du som studerande ska vara nära näringslivet under hela din utbildning och kunna ställa frågor till dem som faktiskt jobbar med det som du drömmer om.

Vi har etablerat ett stort nätverk av kontakter inom näringslivet och erbjuder utbildningar av högsta kvalitet, med gott rykte i branschen.

I våra klasser är det mellan 30–35 studerande vilket innebär att du som studerande får en nära kontakt till lärare och möjligheten till hjälp och stöd under dina studier.

Väldigt engagerade, härliga lärare och trevlig personal.

Tidigare studerande

Våra framgångsfaktorer:

  • Hos oss är du som student och våra arbetslivskontakter i fokus.
  • Vår undervisande personal kommer från branschen.
  • Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.
  • Vi satsar mycket resurser på undervisningstid.
  • Hög kvalité på pedagogiken och en tydlig branschkoppling.

Vår historia 

Frans Schartaus Handelsinstitut grundades 1865 av riksdagsledamoten och grosshandlaren Frans Schartau. Den första läroplanen erbjöd utbildningar inom aritmetik och bokhålleri, som vi idag kallar för företagsekonomi och bokföring. Frans Schartaus Handelsinstitut har en historia av att främja jämställdhet och erbjöd redan 1886 kvinnliga studerande att delta i undervisningen. Vid slutet av 1890-talet var nästan en tredjedel av de studerande kvinnor.

Frans Schartaus Handelsinstitut är sedan år 1952 en del av Stockholms stad och bedriver yrkeshögskoleutbildningar på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Skolans mål är att förse arbetslivet med den kompetens som behövs på arbetsmarknaden idag.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har som vision att bidra till ett mer hållbart samhälle och företagande i enighet med FN:s globala hållbarhetsmål och ska genomsyra hela vår verksamhet.

Du som studerande ska känna att kurserna tar upp hållbarhet ur olika perspektiv under utbildningstiden. Alla studerande ska lämna vår skola med kunskapen om att alla individer, företag och organisationer har ett ansvar att försöka bidra till ett mer hållbart samhälle och arbetsliv. Alla våra studerande ska känna att de genom sitt yrkesutövande kan vara med och påverka en mer hållbar utveckling.

Vår värdegrund vilar på

  • omtanke
  • öppenhet
  • jämställdhet
  • mångfald
  • hållbar utveckling.

Uppdaterad