Det här är Frans Schartaus Handelsinstitut

Vi är Stockholms stads yrkeshögskola och har bedrivit utbildning sedan 1865.

Möt utbildningsledare Monica Andersson

Monica är entreprenören som stöttar och utmanar moderna Medicinska sekreterare. Utbildad specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård, med en examen inom vårdpedagogik, har hon även hunnit med att driva ett framgångsrikt utbildningsföretag inom vårdsektorn.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Frans Schartaus Handelsinstitut?

Jag tyckte det fanns en attraktivitet kring den starka branschkopplingen på skolan, innovationen och den framtidsblick som måste till för att möta arbetsmarknadens behov idag och i framtiden. Letade efter attraktiva arbetsgivare och valet föll på Frans Schartaus Handelsinstitut. Här finns en cool 157-årig framgångshistorik av att ständigt ligga i framkant för att vara en del av samhällsutvecklingen och jobbskapande. Att coacha våra studerande till deras nästa jobb är ”top of mind” för oss varje dag.

Vård är ett centralt tema i din yrkeskarriär. Varför ska man utbilda sig inom hälso- och sjukvården?

Det är ett spännande arbetsområde i ständig utveckling. Här ställs krav på en hög kompetens, intresse för att arbeta för och med människor och inte minst ett stort hjärta. Vården är ett område som berör oss alla i olika skeenden i livet. Personalen står längst fram i ledet när samhället utmanas på olika sätt. Se bara vad som hände under pandemin. Där måste jag ge en stor eloge för hur hälso- och sjukvården ställde om och mobiliserade resurser på ett fantastiskt bra sätt trots stora utmaningar.

Vad ser du för framtidstrender för Medicinska sekreterare?

Digitala utvecklingen går starkt framåt samtidigt som hälso- och sjukvården ser över sina organisationer med stort fokus på hur de medicinska sekreterarna ytterligare kan avlasta den vårdnära personalen med administrativa uppgifter. Yrkesrollen breddas och det efterfrågas spetskompetens inom vissa områden. Man pratar om behovet av ”super users” inom till exempel DRG och IT.

Din utbildning är ju otroligt populär. Varför ska man söka?

Vi har alltid ett högt söktryck, vilket är glädjande. Idag läser hela 140 blivande Medicinska sekreterare hos oss. Vi har start både i augusti och januari. Det som förenar dem är en vilja och nyfiken att utvecklas inom en yrkesroll där de får möjlighet att kombinera sitt administrativa intresse med hälso-och sjukvårdsområdet. Deras kompetens är efterfrågad vilket också visar sig i Arbetsförmedlingens senaste rapport ”Var framtidens arbeten finns”. Medicinska sekreterare är ett framtidsyrke! Alla studerande får jobb.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få vara med och coacha mina studerande.  Jag är en del av ett kreativt, öppet och framåtdrivet arbetsteam som har en massa kompetens. Att få bidra till att förse hälso- och sjukvården med professionell administrativ kompetens känns extremt meningsfullt. Jag sitter med i flera nätverk och tillsammans med ledningsgruppen ser vi till att alltid ligga i framkant.

I jul tar en ny kull Medicinska sekreterare examen. Stort lycka till med allt!

Frans Schartaus Handelsinstituts pedagogik

Våra lärare kommer från branschen och brinner för sitt yrke. Förutom de ordinarie föreläsningarna tar vi in gästföreläsare från branschen, erbjuder studiebesök, branschdagar och arbetsmarknadsträffar.

Vi vill att du som studerande ska vara nära näringslivet under hela din utbildning och kunna ställa frågor till dem som faktiskt jobbar med det som du drömmer om.

Vi har etablerat ett stort nätverk av kontakter inom arbetslivet och erbjuder utbildningar av högsta kvalitet, med gott rykte i branschen.

I våra klasser är det mellan 30–37 studerande vilket innebär att du som studerande får en nära kontakt till lärare och möjligheten till hjälp och stöd under dina studier.

Vår undervisning bygger på fem pedagogiska perspektiv: Regler och redskap, Interaktiv kommunikation, Innovativ tillämning, Kritiskt tänkande och Hållbarhet. Detta tillsammans gör att du får de kunskaper, färdigheter och kompetenser som leder till jobb. Under din tid på skolan ska du gå från att vara en talang till att bli en branschstjärna.

Väldigt engagerade, härliga lärare och trevlig personal.

Tidigare studerande

Våra framgångsfaktorer:

  • Hos oss är du som student och våra arbetslivskontakter i fokus.
  • Vår undervisande personal kommer från branschen.
  • Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.
  • Vi satsar mycket resurser på undervisningstid.
  • Hög kvalité på pedagogiken och en tydlig branschkoppling.

Vår historia 

Frans Schartaus Handelsinstitut grundades 1865 av riksdagsledamoten och grosshandlaren Frans Schartau. Den första läroplanen erbjöd utbildningar inom aritmetik och bokhålleri, som vi idag kallar för företagsekonomi och bokföring. Frans Schartaus Handelsinstitut har en historia av att främja jämställdhet och erbjöd redan 1886 kvinnliga studerande att delta i undervisningen. Vid slutet av 1890-talet var nästan en tredjedel av de studerande kvinnor.

Frans Schartaus Handelsinstitut är sedan år 1952 en del av Stockholms stad och bedriver yrkeshögskoleutbildningar på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Skolans mål är att förse arbetslivet med den kompetens som behövs på arbetsmarknaden idag.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har som vision att bidra till ett mer hållbart samhälle och företagande i enighet med FN:s globala hållbarhetsmål och ska genomsyra hela vår verksamhet.

Du som studerande ska känna att kurserna tar upp hållbarhet ur olika perspektiv under utbildningstiden. Alla studerande ska lämna vår skola med kunskapen om att alla individer, företag och organisationer har ett ansvar att försöka bidra till ett mer hållbart samhälle och arbetsliv. Alla våra studerande ska känna att de genom sitt yrkesutövande kan vara med och påverka en mer hållbar utveckling.

Vår värdegrund vilar på

  • omtanke
  • öppenhet
  • jämställdhet
  • mångfald
  • hållbar utveckling.

Uppdaterad