Det här är Frans Schartaus Handelsinstitut

Vi är Stockholms stads yrkeshögskola och har bedrivit utbildning sedan 1865.

Raka rör med Marika Lönn

Snart är det examenstider här på Frans Schartaus Handelsinstitut. Vi har bett vår eminenta kommunikationslärare Marika Lönn ge oss tips på hur du kan sälja in dig själv. Marika har en fil.mag. i svenska med lärarkompetens. Hon arbetade tidigare som journalist och med marknadsföring. Idag undervisar hon i kommunikation och handleder studerande i examensarbetet. 

Du har arbetat hos oss länge. Vad har gjort att du valt att stanna och bidra med din kompetens?

Det är en fantastisk yrkeshögskola och arbetsplats. Vi utbildar till över 70 olika yrkesroller. Jag har förmånen att undervisa i nästan tio olika YH-utbildningar. Lär mig nytt varje dag, vilket är otroligt stimulerande, utmanande och berikande. Tack vare de studerande vet jag lite om väldigt mycket; allt från hur offentliga upphandlare arbetar, till löneekonomernas olika system, de medicinska sekreterarnas oräkneliga arbetsuppgifter, butiksledarnas och apoteksteknikernas försäljningsstrategier, till hur man arbetar på ledarnivå inom Hotel Management.

Vad är det roligaste med att undervisa hos oss?

Att träffa vuxna människor med så mycket erfarenhet och kunnande i bagaget. Vi bygger vidare på tidigare erfarenheter. Att få ta del av och diskutera deras insikter angående alla typer av kommunikation, samtal och bemötande i olika sammanhang är otroligt berikande.

Hur blir man ett proffs på kommunikation?

Det viktigaste är engagemanget! Att visa intresse för andra människor och sitt budskap. Och förbereda sig, det är A och O. Tänk på såväl det verbala som det ickeverbala budskapet. Finns engagemanget accepterar vi det mesta, även om du kommer av dig.

Vad ska man tänka på vid en intervju om man är nervös?

Att vara väl förberedd. Ha rak hållning och fast blick. Och andas. Samt vara påläst om företaget. Tänk på att du duger som du är. Man kan bara vara sig själv.

Frans Schartaus Handelsinstituts pedagogik

Våra lärare kommer från branschen och brinner för sitt yrke. Förutom de ordinarie föreläsningarna tar vi in gästföreläsare från branschen, erbjuder studiebesök, branschdagar och arbetsmarknadsträffar.

Vi vill att du som studerande ska vara nära näringslivet under hela din utbildning och kunna ställa frågor till dem som faktiskt jobbar med det som du drömmer om.

Vi har etablerat ett stort nätverk av kontakter inom arbetslivet och erbjuder utbildningar av högsta kvalitet, med gott rykte i branschen.

I våra klasser är det mellan 30–37 studerande vilket innebär att du som studerande får en nära kontakt till lärare och möjligheten till hjälp och stöd under dina studier.

Vår undervisning bygger på fem pedagogiska perspektiv: Regler och redskap, Interaktiv kommunikation, Innovativ tillämning, Kritiskt tänkande och Hållbarhet. Detta tillsammans gör att du får de kunskaper, färdigheter och kompetenser som leder till jobb. Under din tid på skolan ska du gå från att vara en talang till att bli en branschstjärna.

Väldigt engagerade, härliga lärare och trevlig personal.

Tidigare studerande

Våra framgångsfaktorer:

  • Hos oss är du som student och våra arbetslivskontakter i fokus.
  • Vår undervisande personal kommer från branschen.
  • Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.
  • Vi satsar mycket resurser på undervisningstid.
  • Hög kvalité på pedagogiken och en tydlig branschkoppling.

Vår historia 

Frans Schartaus Handelsinstitut grundades 1865 av riksdagsledamoten och grosshandlaren Frans Schartau. Den första läroplanen erbjöd utbildningar inom aritmetik och bokhålleri, som vi idag kallar för företagsekonomi och bokföring. Frans Schartaus Handelsinstitut har en historia av att främja jämställdhet och erbjöd redan 1886 kvinnliga studerande att delta i undervisningen. Vid slutet av 1890-talet var nästan en tredjedel av de studerande kvinnor.

Frans Schartaus Handelsinstitut är sedan år 1952 en del av Stockholms stad och bedriver yrkeshögskoleutbildningar på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Skolans mål är att förse arbetslivet med den kompetens som behövs på arbetsmarknaden idag.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har som vision att bidra till ett mer hållbart samhälle och företagande i enighet med FN:s globala hållbarhetsmål och ska genomsyra hela vår verksamhet.

Du som studerande ska känna att kurserna tar upp hållbarhet ur olika perspektiv under utbildningstiden. Alla studerande ska lämna vår skola med kunskapen om att alla individer, företag och organisationer har ett ansvar att försöka bidra till ett mer hållbart samhälle och arbetsliv. Alla våra studerande ska känna att de genom sitt yrkesutövande kan vara med och påverka en mer hållbar utveckling.

Vår värdegrund vilar på

  • omtanke
  • öppenhet
  • jämställdhet
  • mångfald
  • hållbar utveckling.

Uppdaterad