Grupp med elever kring ett bord på Frans Schartau

Studera hos oss

Vi ser utbildning som en investering och vårt mål är att du som studerande ska vara eftertraktad på arbetsmarknaden efter din examen.

Våra utbildningar är intensiva och kräver ett engagemang och driv från dig som studerande. Våra lärare är konsulter som är aktiva i arbetslivet, vilket innebär att du får praktiskt kunskap om till exempel branschens oskrivna regler.

Förbered dig för att studera

Tänk på att ge dig själv rätt förutsättningar att klara av dina studier. Du kan till exempel ansöka om studiemedel, tjänstledigt eller fundera var du vill göra din LIA.

Under dina studier

Du läser flera kurser parallellt och har föreläsningar cirka 18–24 timmar i veckan. Dina studier är en kombination av

  • föreläsningar med lärare
  • självstudier
  • redovisningar
  • tentamen
  • grupparbeten.

Vi rekommenderar att du avsätter cirka 40 timmar i veckan för dina studier. Vi schemalägger föreläsningar mellan klockan 09:00–16:00, om behöver du jobba rekommenderar vi dig att jobba utanför denna tid.

Det är sommaruppehåll mellan mitten av juni till mitten av augusti, under denna tid får du inte CSN.

Välj en studieform som passar dig

Vi har både utbildningar på distans och i klassrum. Om du går en utbildning på plats i Stockholm har du schemalagda föreläsningar på Blekingegatan 55.

En utbildning på distans genomförs med schemalagda liveföreläsningar som även spelas in, så du kan titta i efterhand.

Särskilt pedagogiskt stöd

Alla studerande ska ha samma förutsättningar för att klara studierna. Vårt mål är att du som studerande ska fullfölja dina studier och ta examen.

Särskilt pedagogiskt stöd kan vara

  • anteckningsstöd 
  • extra tid vid tenta 
  • motiverande samtal 
  • samtal kring studieteknik. 

Informera oss så tidigt som möjligt att du har behov av särskilt pedagogiskt stöd. Detta ska du göra vid ansökningstillfället och inför urvalstesterna i samband med ansökan.

CSN

Alla våra utbildningar berättigar till studiemedel från CSN. Du ansvarar själv för att ansöka om studiemedel.

Omställnings­studiestödet är ett nytt studiestöd för vuxna som är mitt i arbetslivet. Från den 1 oktober 2022 kan du söka omställningsstudiestöd för utbildningar som startar våren 2023 (1 januari–30 juni).

Läs mer

Uppdaterad