Frågor och svar om ansökan och antagning

Här hittar du information om ansöknings- och antagningsprocessen hos oss.

Följ din ansökan på yh-antagning.se

Du kan alltid följa din ansökan på yh-antagning.se och det är där du hittar information från oss. Vi meddelar dig till exempel om du behöver komplettera din ansökan, boka in tid för urvalsprov eller tacka ja eller nej till erbjuden plats via yh-antagning.se.

Ansökan

För att ansöka till oss behöver du följa instruktionerna som finns i vår ansökningsguide. Vi har två större ansökningsperioder: en på våren och en på hösten.

Det är viktigt att du läser på om utbildningens innehåll, beskrivning och kurser så att du är införstådd i utbildningens upplägg och vad yrket innebär.

Det är inte bara en examen i sig som leder till jobb utan att du har ett eget driv och brinner för den bransch du utbildats inom.

Nej, vi har inte tillgång till den nationella databasen, så du själv måste ladda upp dina gymnasiebetyg i vår ansökningsportal yh-antagning.se.

Vi godtar inte skärmdumpar från www.antagning.se.

Det är inte möjligt att komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag. Vi meddelar dig alltid om du saknar något underlag och behöver komplettera, det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid före sista ansökningsdag för att du ska hinna komplettera.

Om du väntar på ett betyg från komvux eller tar din gymnasieexamen efter sista ansökningsdag kan du skicka in ett skriftligt intyg från din rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare som intygar att du (från de datum du skickar intyget) garanterat kommer bli klar med godkänt betyg innan utbildningen påbörjas. Intyget behöver:

  • vara signerat av rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare
  • laddas upp digitalt via yh-antagning.se
  • kompletteras med övriga betyg/utdrag från betygskatalogen i samband med att du skickar in din ansökan.

Det är möjligt att söka flera utbildningar men vi rekommenderar inte att du studerar fler än en utbildning samtidigt. Alla utbildningar har egna urvalsprov och du behöver ladda upp alla betyg till respektive utbildning du söker.

Tänk på att vi utbildar till nischade yrken. Läs på vad utbildningen innehåller och vad den leder till innan du söker till oss så att du väljer rätt utbildning.

Vanligtvis går det inte att göra en sen anmälan. Om vi öppnar för sen anmälan på någon av våra utbildningar kommer den informationen i samband med sista ansökningsdag. Alla obehöriga sökande kommer få ett mejl via yh-antagning.se vi öppnar upp för sen anmälan.

Nej, allt ska ske digitalt via antagningsportalen yh-antagning.se.

Om du fotograferar av dokument som till exempel betyg behöver bilden vara skarp, om bilden är suddig eller oläsbar kan vi inte bedöma underlaget. Du behöver ladda upp dina filer i pdf- eller jpg-format.

Vi godkänner inte skärmdumpar från antagning.se, betygsdatabasen eller liknande. Betygsdokument behöver vara vara utfärdade av skolan du studerat på där det framgår vad för typ av betygsdokument det är, vem det tillhör och rektors underskrift.

Om vi inte kan behandla ditt underlag kommer du få en notis om att du klassas som obehörig tills dess att vi kan göra en bedömning.

Vi behandlar ansökningar löpande under hela ansökningsperioden. Om något saknas i din ansökan kommer du att få ett meddelande om det via YH-antagning.se när vi har behandlat din ansökan.

Efter sista ansökningsdag har vi öppet för komplettering under en begränsad tid. Genom att skicka in din ansökan så tidigt som möjligt får du längre tid på dig att komplettera din ansökan om något underlag skulle saknas. Du får även fler tillfällen för urvalsprov att välja på.

Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper

Du hittar all information om grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper på vår sida om det.

Vi utgår alltid från regelverket kring de år du gått ut och vilka krav som ställdes kring grundläggande och särskild behörighet då. 

Grundläggande behörighet får du genom ditt gymnasiebetyg. Om du saknar något av förkunskapskraven och då söker genom reell kompetens kan du skicka in till exempel högskolebetyg som styrker det du saknar.

Du kan alltid skicka in din ansökan. Vi kommer att göra en bedömning utifrån det underlag du skickat in och meddelar dig om du saknar något.

Intyget ska påvisa vilken yrkeslivserfarenhet du har för de utbildningar där det är ett särskild förkunskapskrav. För att ett dokument om yrkeslivserfarenhet ska kunna bedömas måste det innehålla information om:

  • befattning
  • omfattning
  • arbetstider.

Tänk på att ett anställningsavtal i regel inte räcker då de oftast inte visar annat än det datum ett arbete startade.

Vi kan inte ta ditt CV eller ett personligt brev i beaktning.

Vi har behörighetskrav för att det krävs vissa förkunskapskrav för att du ska klara av utbildningen. Förkunskapskraven beslutas av ledningsgruppen och för yrkeshögskolan är kravet minst grundläggande behörighet, men vi har även särskild behörighet för alla våra utbildningar. Det är viktigt att komma ihåg att yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform och ligger på en högre nivå än gymnasieskolan.

Vi rekommenderar dig att skicka in dina utländska betyg till Universitets- och högskolerådet (UHR) för validering. Vi kan inte bedöma oöversatta dokument.

Urvalsprov

Om det är fler behöriga sökande än det finns platser till utbildningen sker det ett urvalsprov. Syftet med urvalsprovet är att avgöra vilka behöriga sökande som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Så fort tillfällena är bokningsbara kommer alla behöriga sökande få ett mejl från yh-antagning.se att du kan logga in och boka in dig.

Viktigt att veta om urvalsprovet:

  • Du ansvarar själv för att boka in dig på ett tillfälle.
  • Du för ett prov per utbildning och det går inte att göra om urvalsprovet.
  • Det är inte behörighetsprov, det är endast ett prov för de behöriga.
  • Det är ett begränsat antal platser per tillfälle, så det är viktigt att du kommer på den tid du bokat.

Alla behöriga sökande rangordnas utifrån resultatet på sitt urvalsprov. Om du inte deltar får du noll poäng, vilket innebär att du hamnar längre ner i rangordningen och vanligtvis på en reservplats. För att öka dina chanser att bli antagen rekommenderar vi dig att genomföra urvalsprovet.

För att komma till bokningen för urvalsproven behöver du logga in på ansökningsportalen yh-antagning.se och gå till "Händelser". Du kommer få ett meddelande när du kan boka in dig.

Du kan inte önska en tid eller dag för urvalsprovet. De tillfällen som är publicerade är de tillfällen som finns.

Det anges i informationen för provtillfällena om de sker på distans eller på plats i våra lokaler. Om ett provtillfälle sker på plats går det inte att göra på distans.

När ett tillfälle är fullbokat så kommer du inte längre att se detta tillfälle eller kunna boka in dig. Vi publicerar kontinuerligt nya tider för urvalsprov och det är ditt eget ansvar att logga in på yh-antagning.se och boka in dig. På bokningssidan framgår det tydligt vilket datum som är det sista tillfället.

Du kan endast boka in dig på våra publicerade tider och dagar.

Nej, det är ingenting du ska öva på. Testerna baseras på behörighetskraven. Urvalsproverna skrivs vanligtvis i skolans datorsal och personal närvarar vid tillfället. Ibland sker även urvalsproverna muntligt i grupp. Det är även ett bra tillfälle att få mer information om utbildningen samt se våra lokaler.

Eftersom syftet med urvalsprovet är att bedöma vilka behöriga sökande som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är provet utformade olika för alla utbildningar.

Antagning

Du kommer få ett meddelande när antagningsbeskedet finns publicerat på yh-antagning.se.

För utbildningar som startar i augusti kommer antagningsbeskedet innan midsommar och för utbildningar som startar i januari kommer antagningsbeskedet innan jul.

Det är olika för olika utbildningar, men vi erbjuder cirka 35–40 platser per utbildning.

Ja, du kommer få ett sista svarsdatum. Om du ej svarar i tid kommer du att förlora din plats.

Vi använder oss inte av meritpoäng och meritvärde som högskolan och universitet, utan vi utgår från resultaten från urvalsprovet om det är fler sökande än platser.

Alla reserver får ett nummer som uppdateras när någon tackar nej till sin plats. Du kan logga in på yh-antagning.se för att se vilken plats du har.

Vi kallar reserver från att antagningsbesked publicerats till senast 2 veckor efter att utbildningen startat. Vi kan tyvärr inte svara på hur stor chans det är att du kommer in, det beror på hur många före dig i kön tackar ja eller nej till sin plats.

Vi kallar inte reserver till uppropet utan kontaktar dig om vi kan erbjuda dig en plats.

Det ska vara tydligt för alla sökande vad som gäller under ansökningsperioden.

Alla sökande har samma förutsättningar och det innebär att kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte tas i beaktande i ansöknings- och antagningsprocessen.

Inför utbildningsstart

Om du har blivit antagen till en utbildning hos oss kommer din utbildningsledare att kontakta dig med mer information inför starten.

Vi rekommenderar att du avsätter cirka 40 h i veckan för dina studier. Vid tentatillfällen eller inlämning av grupparbeten kan det krävas mer tid än så. Tänk på att ge dig själv rätt förutsättningar att klara av dina studier. Schemat är klart innan terminen börjar men vi vill reservera oss för eventuella ändringar då vi arbetar med externa konsulter från arbetslivet. Om du behöver jobba rekommenderar vi att du gör det på loven eller under helgen.

Om du blir antagen till en utbildning behöver du, i samråd med vår studerandehandläggare, skicka en förfrågan till din utbildningsledare. Du kommer behöva skicka med betyg, kursinnehåll och kursplan samt en motivering. Det är ledningsgruppen för respektive utbildning som beslutar om ett tillgodoräknande är möjligt.

Uppdaterad