Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper

Det finns många sätt att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning.

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande.

Grundläggande behörighet uppnår du genom ett fullständigt

 • avgångsbetyg
 • slutbetyg
 • gymnasieexamen
 • motsvarande utländsk utbildning.

Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt).

Du kan läsa mer om grundläggande behörighet och vad som gäller för just dig på yrkeshögskolans webbplats.

Särskilda förkunskaper

Särskild förkunskaper kan vara yrkeslivserfarenhet eller ett visst kursbetyg från gymnasieskolan. Under respektive utbildningssida hittar du information om vilka behörighetskrav som ställs för den utbildning du är intresserad av.

Observera att svenska som andraspråk 1 motsvarar svenska 1 och så vidare.

Yrkeslivserfarenhet

En del av våra utbildningar kräver yrkeslivserfarenhet som ett särskild förkunskapskrav. För att ett dokument om yrkeslivserfarenhet ska kunna bedömas måste det innehålla information om:

 • befattning
 • omfattning
 • arbetstider.

Tänk på att ett anställningsavtal i regel inte räcker då de oftast inte visar annat än det datum ett arbete startade.

Krav för behörighet

Du behöver både uppfylla grundläggande behörighet och de särskilda förkunskapskraven för att vara behörig till en utbildning.

Bedömning av reell kompetens

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med din ansökan. Din reella kompetens ska motsvarande efterfrågade betyg. 

Reell kompetens är att du påvisar behörighet genom motsvarande kompetenser och kunskaper. Det krävs en tydlig och omfattande dokumentation som i detalj jämförs med varje moment som saknas för en ordinarie ansökan. Reell kompetens är därför inget undantag eller kort väg för att bli antagen.

När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från till exempel:

 • arbetserfarenhet
 • utbildning
 • ideellt arbete
 • andra erfarenheter.

Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Utländska gymnasiebetyg

För att vi ska kunna bedöma om dina betyg motsvarar förkunskapskraven till utbildningen behöver de översättas eller bedömas.

Det är du som sökande som ansvarar för att få dina betyg översatta av en auktoriserad översättare. Du behöver både skicka in en kopia på ditt originalbetyg samt översättning av betyget till oss. Betygen ska vara översatta till svenska eller engelska.

Du kan även skicka in dina utländska gymnasiebetyg till Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning. Utlåtandet från UHR kan du sedan bifoga i din ansökan till oss.

Saknar du något betyg?

Du kan inte läsa gymnasiekurser hos oss, de läser du på ett komvux i din hemkommun. Vi sitter i samma byggnad som Åsö vuxengymnasium som har ett stort utbud av komvuxkurser för dig som bor i Stockholm. Tänk på att kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Uppdaterad