LIA (Lärande i arbete)

LIA är den del av utbildningen som är förlagd till en arbetsplats. Väl genomförda LIA-perioder leder ofta till arbete efter utbildningen.

LIA är en stor del av utbildningen och det är här du omsätter dina teoretiska kunskaper till praktiskt lärande i yrkeslivet. LIA-perioderna är cirka en fjärdedel av utbildningen. 

Målet med LIA är att

 • uppfylla utbildningens kunskapsmål
 • lära sig i en verklig miljö
 • utveckla avancerade färdigheter inom området
 • bygga nätverk inför det kommande arbetslivet.

Det känns tryggt att branschen står bakom utbildningen. Skolan har väldigt gott rykte, vilket vi verkligen märkte när vi kom ut på vår första LIA.

Tidigare studerande

LIA i Europa genom Erasmus+

Vi deltar i EU-programmet Erasmus+ med syfte att ge våra studerande möjlighet att kompetensutveckla sig genom LIA i andra länder i Europa.

Att genomföra LIA utomlands är en lärorik period. Det ger dig spännande möjligheter och betydelsefulla erfarenheter som berikar både ditt framtida yrkesliv men också din personliga utveckling.

Genom stipendium via Erasmus+ kan du ansöka om finansiering som täcker kostnader såsom resa, boende och mat. Studerande på skolans samtliga utbildningar som har LIA i kursplanen kan söka medel (undantag är Apotekstekniker).

Du som studerande uppmuntras att på egen hand kontakta företag i Europa som kan vara intresserade av ett praktiksamarbete. Skolan har också kontakt med ett antal olika företag som välkomnar våra studerande.

Vill du göra din LIA utanför Europa så behöver du finansiera det själv. Skolan hjälper till att förmedla underlag för försäkringar och dylikt.

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Nordmakedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Uppdaterad