Så fungerar yrkeshögskolan

YH-utbildningar är eftergymnasiala utbildningar som skapas utifrån arbetsmarknadens behov.

Att gå en YH-utbildning är ett bra och snabbt sätt att skaffa ett yrke, byta bransch eller ta ett nytt kliv i karriären. Yrkeskunskapen du lär dig är aktuell och efterfrågad i arbetslivet efter utbildningen. 

Arbetsmarknaden styr utbudet och innehållet

Det är arbetsmarknadens behov som styr vilka utbildningar som får starta. Det är arbetslivet som vittnar om anställningsbehovet samt vilka kompetenskrav som de studerande måste uppfylla.

För att få bedriva en YH-utbildning behöver skolan ansöka till Myndigheten för yrkeshögskolan som i sin tur bestämmer vilka utbildningar som får starta.

Utbildningarnas innehåll och inriktning uppdateras löpande. Kraven på arbetsmarknaden kan förändras (vid till exempel ny lagstiftning) och då uppdaterar vi utbildningsinnehållet så att det möter de nya kraven.

Jobb efter examen

9 av 10 får jobb efter avslutade studier

Varje utbildning har en ledningsgrupp

En utbildnings ledningsgrupp består av representanter från näringslivet, representanter från skolan, representanter från skolväsendet och studeranderepresentanter. Näringslivet är alltid i majoritet i en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen ansvarar för att:

  • Anta sökanden till utbildningen.
  • Pröva frågor om tillgodoräknande.
  • Utfärda examens- och utbildningsbevis.
  • Ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)

MYH analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna.

MYH genomför även granskningar av utbildningarna för att säkerställa att de håller hög kvalitet.

Uppdaterad