Guide

Ansök till våra YH-program

Så här gör du för att ansöka till Frans Schartaus Handelsinstitut. Du hittar också tips på sådant som kan vara bra att tänka på när du ansöker.

Skapa ett konto på yh-antagning.se

Du ansöker till oss via yh-antagning.se. För att kunna göra din ansökan behöver du först registrera ett konto. Du kan ansöka till flera utbildningar.

Om du har skyddad identitet eller inte har ett svenskt personnummer klickar du på ”Jag har inget svenskt personnummer” när du skapar ett konto.

Ladda upp relevanta dokument

Ladda upp dina dokument på antagningssystemet. Det är olika förkunskapskrav till våra utbildningar så du behöver själv ta reda på vilka dokument du behöver ladda upp för att styrka din behörighet. Gå in på respektive utbildning för att se vilken behörigheten som efterfrågas.

Vi godtar filer i pdf- och jpg format och du kan ladda upp:

  • gymnasiebetyg
  • arbetsgivarintyg
  • betyg från högskolestudier
  • utlåtande från UHR
  • intyg från folkhögskola
  • kursintyg eller certifikat.

Du behöver bifoga dina utfärdade betyg från skolan som du har studerat på där vi ser hela betyget tydligt. Vi godtar inte skärmdumpar från antagning.se och har inte tillgång till den gemensamma betygsdatabasen.

Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper

Bedömning av behörighet

Vi behandlar ansökningar löpande. Om vi saknar något i din ansökan får du besked om detta och uppmanas att komplettera din ansökan senast sista ansökningsdag.

Observera att du behöver lämna in sin ansökan i god tid. Ingen dokumentation kan laddas upp efter sista ansökningsdatum. Det går inte att komplettera eller ansöka efter att ansökningsperioden tagit slut.

Endast sökande som påvisar alla behörighetskrav och då bedöms som behöriga kan gå vidare till urvalstest och därefter antas till utbildningen.

Urvalsprov

Om din ansökan bedöms påvisa behörighet kommer du att ges tillfälle att göra ett urvalsprov. Syftet är att bedöma vilka behöriga sökande som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Dessa bokas via antagningssystemet under ”Händelser”. Du kommer att få ett meddelande när du kan boka in dig. Du ansvarar själv för att boka in dig på ett tillfälle som läggs ut. Provtillfällena som läggs ut är på de tillfällen provet kan göras på – det går inte att önska ett provtillfälle. Provtillfällena som ges ut är begränsade, därför är det viktigt att boka in sig och delta på urvalsprov för att kunna konkurrera om en plats på utbildningen. Det går inte att göra om sitt urvalsprov.

När platserna i ett tillfälle är fullbokade så kommer du inte längre att se detta tillfälle eller kunna boka in dig. Endast utlagda provtillfällen kan du boka in dig på. Provtillfällen kommer läggas ut kontinuerligt och det är ditt ansvar att själv titta på din sida på yh-antagning.se efter nya tillfällen. Det kommer anges i informationen för proven när det sista tillfället är.

Detta är inte behörighetsprov, det är endast ett prov för de behöriga där vi ska ta reda på vilka behöriga sökande som har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det anges i informationen för provtillfällena om de sker på distans eller på plats i våra lokaler. Om ett provtillfälle sker på plats går det inte att göra på distans.

Urval och antagning

Samtliga behöriga sökande rangordnas i urvalet. Rangordningen för urval baseras på urvalstestet som alla behöriga sökande erbjuds att genomföra.

När antagningsbeskedet kommer får du reda på om du är:

  1. antagen
  2. reservplacerad
  3. obehörig.

Om du inte blir erbjuden en plats i det i första urvalet blir du automatiskt placerad som reserv och kommer kontaktas för eventuella reservplatser om de som efter det första urvalet tackar nej till erbjuden plats.

Det är ledningsgruppen för varje utbildning som tar det slutgiltiga beslutet kring vilka som antas till utbildningen.

Du som är obehörig kan inte komma ifråga om en plats på en utbildning om din ansökan inte påvisar behörighetskraven eller bedöms påvisa behörighetskraven genom andra meriter än de formella, alternativt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen och sedan verka i yrket. Därför är det viktigt att du kontinuerligt går in på din ansökan och håller dig uppdaterad.

Vid frågor

Tekniska problem med yh-antagning.se
E-post: support@yh-antagning.se
Telefon: 08–501 26 090
Telefontid är vardagar 09.00–17.00

Antagningsenheten på Frans Schartaus Handelsinstitut
E-post: antagning.schartau@edu.stockholm.se 
Telefon: 08–508 40 215
Telefontid är måndagar 13.00–15.00 och onsdagar 09.00–11.00

Observera att det är den sökandes eget ansvar att hålla sig uppdaterad gällande bedömningar och meddelanden i antagningssystemet. Logga alltid in i antagningssystemet själv för att vara uppdaterad på vilken status din ansökan har.

Frågor och svar om ansökan och antagning