Informationssäkerhet för IT-personal

För dig som är yrkesverksam inom IT och vill vidareutbilda dig inom informationssäkerhet.

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll dagligen kommer i kontakt med personuppgifter och annan känslig data som behöver skyddas.

Kursen ger dig kunskaper om hur du inför ett systematiskt hållbart arbete med informationssäkerhet på din arbetsplats. Du får även kunskaper i hur du tillämpar informationssäkerhetsrutiner i förebyggande syfte såväl strategiskt, taktiskt som operativt.

Kursen ger både dig som studerande och din arbetsgivare ett tydligt mervärde för den egna verksamheten redan från dag ett. Du kan applicera det du lär dig direkt i verksamheten.

Områden som huvudsakligen behandlas i kursen är:

 • Centrala begrepp inom området Informationssäkerhet
 • Övergripande hot och risker
 • IT-säkerhetsåtgärder
 • Säkerhetsklassning och riskhantering
 • Gällande standardserien ISO 27000 med fokus på ISO 27001 och ISO 27002.

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan.

Du studerar på 50 % studietakt under 8 veckor med en distanslektion i veckan. 

Under resterande dagar har du möjlighet att tillämpa kunskap från utbildningen samt utbyta praktisk erfarenhet med övriga kursdeltagare.

Kursfakta

 • 8 veckor, 20 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • Engelska 6
 • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll dagligen kommer i kontakt med personuppgifter och annan känslig data som behöver skyddas.

Kursinnehåll

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS)
 • Allmänna begrepp inom området Informationssäkerhet
 • Den nya dataskyddsförordningen och författningsläget
 • Hot och risker samt hur man bemöter dem
 • Hur skyddar vi våra tillgångar (analys, infoklassning, riskhantering och säkerhetsåtgärder)
 • Kommunikation
 • Hur vi kan öka medvetenheten för möjliga säkerhetsbrister
 • Hur man skyddar personuppgifter och känsliga data

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad