kvinna vid dator

IT-testspecialist

För dig som vill jobba med att kontrollera och kvalitetssäkra digitala tjänster.

Som IT-testare arbetar du med att säkerställa att produkter och tjänster levereras enligt angivna funktions- och kvalitetskrav.

Utbildningen passar dig som är tekniskt intresserad, analytisk, noggrann och stresstålig. Du behöver kunna kommunicera och presentera testresultatet på ett pedagogiskt sätt.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 3
 • programmering 1
 • matematik 2

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 17 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • projektmetodik och projektstruktur
 • verklighetsnära och erfarenhetsbaserad kunskap
 • beställning, planering, genomförande och uppföljning.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • skapa testfall och scenarion
 • ställa rätt frågor för att kunna förstå hur man vill testa
 • skriva felrapporter
 • skapa effektiva testfall
 • redogöra för angreppssätt.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • introduktion till företagande
 • konsultarbete
 • konsultbolag med externa kunder.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • producera ett arbetsplatsförlagt examensarbete
 • redovisa skriftligt och muntligt
 • identifiera och formulera ett problem
 • samla in och bearbeta data
 • skriva en rapport
 • presentera och analysera resultat
 • opponera en annan grupp.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • testförberedning och exekveras
 • användare och beteenden
 • testverktyg
 • gränssnittstestning
 • praktiskt jobba med testdesign
 • test kring applikationer och gränssnittstjänster.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • projektstruktur och att arbete som testare i ett team
 • kommunikation med kunder och teammedlemmar
 • arbete i projektform.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kursen syftar till att ge de studerande en ISTQB certifiering
 • momentet innehåller ett prov
 • förberedande studier inför ISTQB certifiering på foundation nivå med hjälp av övningstentamen och kurslitteratur samt certifiering på ISTQB på foundation nivå.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • bra och tydliga krav samt användarfall
 • praktiskt arbete med kravhantering, kravnedbrytning och design av användarfall
 • granska, dokumentera och ta fram användarfall som grund för testdesign.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • praktisk erfarenhet i att arbeta som testare
 • träna sin praktiska förmåga
 • använda kunskaperna från de föregående teoretiska kurserna.

Längd: 60 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • fördjupad praktisk erfarenhet av att arbeta som testare
 • träna sin praktiska förmåga och tillämpa de erhållna kunskaperna från de teoretiska kurserna och LIA 1.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • praktisk och teoretisk kunskap om utmaningarna med att presentera och kommunicera kring resultaten från testerna
 • kunskap och erfarenhet av olika modeller och tankesätt.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • introduktion i Quality Assurance
 • förstå varifrån test och QA kommer
 • generella utmaningar och vilka trender
 • skillnaden mellan test och QA.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • mäta prestanda på system och applikationer
 • skapa automatiserade testfall
 • utföra prestandatester.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hantera både testdata och testmiljöer på ett korrekt sätt
 • grundläggande förhållningssätt
 • krav som dataskyddsförordningen ställer på data.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • särskilja på olika testmetoder
 • skillnader mellan systemtest, acceptanstest och integrationstest
 • funktionell test och icke funktionell test.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • styrning av testarbete
 • skapande av teststrategi
 • skapande av testplan
 • testgenomförande
 • uppföljning och avslut med en testrapport
 • förstå vilka krav som ställs på en testledares funktioner och roll.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • olika testverktyg
 • använda testverktyg för verifiering av applikationer och system.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • testanalytiker
 • testkoordinator
 • Quality Assurance
 • QA-Lead
 • testare
 • teknisk testare
 • testdesigner.

Läs mer

Uppdaterad