Testautomation och AI inom IT-test

På initiativ av branschen har vi skapat en ny spetskompetenskurs, skräddarsydd för testare, programmerare och utvecklare!

Förbättra dina färdigheter och förvärva nya kunskaper inom den senaste tekniken som hjälper dig att arbeta mer effektivt, höja kvaliteten och förkorta produktionscyklerna.

Behovet av uppdaterade kunskaper inom testautomation och AI-baserade arbetsmetoder inom IT-testområdet är större än någonsin. Att hålla sig à jour med den senaste tekniken är avgörande för att inte bli omkörd av konkurrenterna eller ny teknik.

Sverige står inför en ökning av belastningsattacker och penetrationsattacker, vilket gör det viktigt för alla organisationer och företag att utveckla och skydda sina digitala produkter. Vår kurs hjälper dig att ligga steget före och säkerställer att du och din organisation är rustade för framtidens utmaningar.

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan. Upplägget är en halvdag i veckan i 10 veckor. Alltid lärarlett online. Vi spelar in lektionerna för att underlätta för dig som yrkesverksam.

Kursfakta

 • 10 veckor, 25 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri, CSN-berättigad och omfattas av omställningsstudiestödet

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 5
 • svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som testare, utvecklare, programmerare eller i ett DevOps-team.

Kursinnehåll

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Automatiserad webbtestning
 • Ramverk och metodik
 • Automatiseringsregler
 • Automatisk testmetodik
 • AI programmering
 • AI för att optimera testskript, testautomatisering samt analysera användardokumentation och krav
 • Identifiera potentiella användarscenarion
 • Prestandatester
 • Säkerhetstestning
 • Hållbarhet 

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad