IT- och cybersäkerhetsspecialist

För dig som vill jobba med etisk hackning samt förebygga och identifiera olika it-säkerhetshot.

Som IT- och cybersäkerhetsspecialist arbetar du med att förebygga och hantera olika digitala it-säkerhetshot, nationella som globala.

Ökad komplexitet i informationshanteringen ökar även sårbarheten i olika digitala system. Tillsammans med globaliseringen & digitaliseringen skapas interna och externa hotbilder. Det drabbar såväl nationer som offentliga och privata företag. Alla verksamheter som använder mobiler, datorer, webben och olika molntjänster behöver it-avdelningar som besitter denna kompetens.

Nya EU-lagar kräver även en spetskompetens som få har idag. Jobbchanserna är mycket goda. Det fattas cirka 300 000 IT-säkerhetsspecialister i Europa och 30 000 bara i Sverige.

Programmet passar dig som är tekniskt intresserad, analytisk, noggrann och stresstålig. Du behöver även kunna arbeta i team, göra riskanalyser och kommunicera ut it-säkerhetsarbetet på ett pedagogiskt sätt inom organisationen. Dessa arbeten är oftast säkerhetsklassade. För att kunna gå ut på LIA behöver du säkerställa att du klarar säkerhetsprövningen i god tid innan praktiken börjar.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2
 • programmering 1

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 13 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • AI, automation och machine learning
 • olika tekniker i hur du förbättrar säkerheten genom att separera IT och OT
 • AI för detektering, förebyggande åtgärder och respons på säkerhetsincidenter
 • teknik för att se mönster, övervaka system, stärka kontrollsystem samt identifiera falsk information.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hur man scriptar
 • hur man konfigurerar nätverksarkitektur
 • hur man hanterar nätverksenheter.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hur koden kan anpassas för säkrare kommunikation
 • hur anpassning av klientmjukvaran utförs för att uppnå säker kommunikation
 • olika tekniker som syftar till att skydda webbtjänster.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hur olika operativsystem administreras ur ett säkerhetsperspektiv
 • kryptering, nyckelhantering, DLP (Data Loss Prevention software) och lösenordshantering
 • social grooming.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • en fördjupning inom området IT-säkerhet
 • planera, genomföra, presentera och argumentera för en undersökning, frågeställning eller ett specifikt utvecklingsarbete.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • incident och problem management
 • analys, rapportering och återställning
 • förebyggande arbete
 • loggning och övervakning.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hur man hanterar information
 • klassificeringen av information
 • olika regelverk som ska tillämpas
 • förebyggande arbete.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • skriftlig och muntlig kommunikation
 • agila arbetssätt
 • projektmetodik
 • presentationsteknik.

Längd: 45 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • praktisk färdighetsträning på en arbetsplats.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • praktisk färdighetsträning på en arbetsplats.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hur du skapar säkra nät
 • hur du upprättar skydd mot skadlig kod och virus
 • olika funktionen hos nätverksprotokoll, samt hur de samverkar.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • etisk hackning
 • olika metoder
 • hur du kan bryta dig igenom olika typer av skydd
 • hur man åtgärda säkerhetsbrister.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • molntjänster
 • virtuella tjänster
 • distribuerade system
 • publika och privata.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • SOC operator eller analyst
 • Cyberspecialist
 • Cybersäkerhetsgeneralist
 • IT-säkerhetsspecialist
 • IT-säkerhetstekniker
 • Penetrationstestare.

Läs mer

Uppdaterad