Apotekstekniker

För dig som vill arbeta med försäljning och rådgivning på ett apotek.

Som apotekstekniker ger du råd och vägleder apotekets kunder bland de receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs.

Utbildningen passar dig som gillar försäljning och kundkontakt. Det är viktigt att du har ett intresse av kroppens uppbyggnad, sjukdomar, symtom och behandlingsalternativ.

Sveriges Apoteksförening och branschaktörerna har tillsammans med lärosätena för apotekstekniker tagit fram en nationell och gemensam utbildningsplan för att kvalitetssäkra yrkestiteln.

Utbildningsfakta

 • 1,5 år, 300 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • naturkunskap 2
 • svenska 3.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 11 kurser varav 3 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • företagsekonomisk teori och metod
 • budget
 • relevanta nyckeltal för detaljhandeln och specifikt apotek
 • mekanisk och personlig försäljning.

Längd: 85 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • studieteknik, informationssökning, vetenskaplig arbetsmetod samt källkritisk granskning
 • skillnaderna mellan läkemedel
 • växtbaserade läkemedel
 • traditionella växtbaserade läkemedel
 • utvärtes läkemedel
 • kosttillskott
 • medicintekniska varor
 • för- och nackdelar med olika läkemedelsformer
 • läkemedelskunskap
 • receptfria läkemedel
 • dosering och biverkningar som omfattas av läkemedelslagen
 • tystnadsplikt och sekretess.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • projektplanering
 • skriva en vetenskaplig rapport
 • opponering.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • samtalsteknik och kommunikation
 • kroppsspråk och det professionella samtalet
 • branschterminologi och mötesfraser på engelska.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • arbete på apotek med handledare
 • varuhanteringens olika moment
 • varuhanteringsprocessen
 • apotekets logistikflöden
 • kassarutiner
 • planogram.

Längd: 45 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • arbete på apotek med handledare
 • egenvården med produkter och receptfria läkemedel
 • gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården
 • kunddialog med adekvata råd
 • försäljning till kund i enlighet med samhällets och apotekets lagar och regler.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • arbete på apotek med handledare
 • receptregistreringsprocessen
 • receptregistret
 • förbereda recept.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • folkhälsa
 • sambandet mellan hälsa, levnadsvanor, sjukdom och läkemedel
 • beroende
 • individ- och grupprelaterad psykologi
 • individens förhållande till samhället.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • logistik och lagerstyrning
 • varuhantering inom detaljhandeln
 • apotekens logistikkedja
 • tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets uppdrag.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • livsstilsval ur ett individ- och samhällsperspektiv
 • gränsdragningen mellan egen värdering och professionell rådgivning
 • utföra professionell livsstilsrådgivning till kund.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • läkemedelsformer
 • grundläggande farmaceutiska begrepp
 • medicinsk terminologi för en säker förberedelse/märkning/plockning/ beredning av recept
 • säkert och effektivt arbetssätt vid recepthantering
 • e-recept
 • dosförkortningar
 • plockkontroll
 • etikettering av läkemedel
 • prissättning av extempore och licenser
 • läkemedelslagen
 • föreskrifter och anvisningar som gäller sprit och narkotika
 • farosymboler för kemiska produkter
 • läkemedelsförmånssystemet.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • apotekschef, mindre företag
 • apotekstekniker
 • egenvårdsansvarig
 • läkemedelskonsulent
 • registreringshandläggare läkemedel
 • varu- och lageransvarig.

Läs mer

Uppdaterad