Produktionsledare film och tv-produktion

För dig som vill arbeta bakom kameran med film- och tv-produktion.

 

Som Produktionsledare, 1st AD (FAD) eller platschef är du med i skapandeprocessen av morgondagens film och tv-produktioner. Du samordnar olika delar av produktionen, deltar i planering, förberedelser med manus, budget och är involverad i allt från teknikbehov till inspelningsplatser.

Som produktionskoordinator, 2nd AD (SAD) eller platskoordinator är du den förlängda armen till ovan nämnda arbetsfunktioner. Du är den som ser till att kommunikationen fungerar i hela filmteamet. Du deltar i samordningen av produktionen samt ser till att skådespelare, filmteam, utrustning är på plats och att rätt tillstånd finns.

Utbildningen passar dig som är flexibel, lösningsorienterad, noggrann, kommunikativ, social och vill arbeta i en bransch där varje dag är under ständig förändring. Det är viktigt att du är strukturerad och stresstålig. För att lyckas i branschen bör du ha körkort och ser möjligheter med projektanställning och att arbeta som frilans. Du kommer att ha hela Sverige som arbetsfält.

 • Bigster
 • Brain Academy
 • BR.f Commercials
 • B-reelfilms
 • Fanny & Alexander
 • Film Stockholm
 • Filmlance International
 • FLX
 • Garagefilm
 • Jarowskij Film och Television
 • Kärnfilm
 • Laika film och television
 • Ligistfilm
 • Metafilm
 • Meter Television
 • Nordisk film Produktion
 • SF Studios
 • Stella Nova Film
 • Svenska Filminstitutet
 • Sveriges Television Drama
 • Unlimited Stories
 • Warner Bros. International Television Production
 • Yellowbird Productions.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2
 • 1 års yrkeserfarenhet från tjänstesektorn eller upplevelseindustrin, där arbete sker i team. 

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 10 kurser varav 3 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kollektivavtalets innehåll och tillämpning på olika givna inspelningsscenarios
 • innebörden av arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar
 • riskfyllda inspelningsplatser och scenarios
 • metoder och verktyg för att arbeta mer säkert och hållbart
 • planera inspelningsarbete i enighet med gällande kollektivavtal.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • dramaproduktioners produktionsflöden och tjänstestrukturer
 • branschens rekryteringsvägar och efterfrågan på kompetens
 • uppdragsformer för det fria yrkesutövandet, projektanställning och eget företag
 • navigera i branschen och administrera sitt fria yrkesutövande
 • nätverksbyggande och mentorskap.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • myndigheters regelverk och förordningar som påverkar filminspelning
 • analysera vilken dokumenterad kompetens och vilka certifieringar som behövs för att samtliga yrkesroller i ett filmteam ska kunna utföra sitt arbete lagenligt
 • planera för och agera så att inspelningen tillämpliga lagar, förordningar och avtal
 • anställningsavtal, uppdragsavtal
 • skådespelaravtal, samproduktionsavtal, produktionsförsäkringar.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • metoder och verktyg för att leda i kreativa projekt och processer
 • metoder för att definiera problem, konflikt- och stresshantering
 • utvärdera olika arbetsmoment och projekt samt föreslå förbättringsåtgärder
 • bidra till god arbetsledning som inkluderar coachning, feedback, konflikthantering samt utveckla egna metoder för det egna ledarskapet och metoder för teambuilding.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • yrkesroller i filmteamet, deras ansvarsområden och arbetsfördelning
 • arbetsrutiner, vanligt förekommande arbetsuppgifter och utmaningar
 • bidra till arbetsflödet och till viss del planera arbete på fullskalig dramaproduktion
 • hållbara alternativ och arbetssätt relaterat till filminspelning
 • identifiera risker inom arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet och föreslå förbättrande insatser.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • faktorer som påverkar kreativa, tekniska eller tidsmässiga beslut och vilka konsekvenser alternativa val kan få ut olika perspektiv
 • rutiner för planerings-och beslutsprocesser i olika sammanhang
 • metoder för att administrera och dokumentera sitt arbete och sin kunskapsutveckling
 • med vägledning axla utvalda delar av yrkesrollen
 • pröva att planera och kostnadsberäkna.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • regler för musik, konstverk och personlig medverkan i film och tv-produktioner
 • metoder för att planera aktiviteter, fatta beslut och förankra i arbetslaget
 • strategiskt planera och administrera sitt framtida yrkesutövande
 • välja metoder utifrån tekniskt-, konstnärligt- och ekonomiskt perspektiv
 • kommunicera beslut samt arbeta med problemlösning.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • finansiering av film och tv-produktion
 • projektplanering, budget och uppföljning
 • ekonomiadministration, likviditetsplan och cashflow
 • programvarustöd för produktionsbudgetering så som Movie Magic Budgeting (MMB)
 • bedöma kostnader och planera genomförandet av en given inspelning
 • finansiera aktiviteter, fördela budget och förhandla inköp av varor och tjänster.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • metoder för manusnedbrytning och inspelningsplanering för film och tv-produktion
 • resonera kring tidsåtgång för olika inspelningsscenarios
 • programvarustöd för produktionsplanering så som Movie Magic Scheduling (MMS)
 • planera olika inspelningsscenarios och föreslå alternativ utifrån avdelningarnas behov
 • upprätta dagbesked och andra typer av material utifrån avdelningarnas behov.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • fördjupade kunskaper inom valt område
 • identifiera ett kunskapsområde som kan förstärka den egna yrkesrollen
 • utveckla en idé-skiss, göra en projektplan samt sammanställa en skriftlig rapport
 • göra rimlighetsbedömningar gällande tekniska och konstnärliga villkor och förutsättningar
 • reflektera kring sitt eget arbete och lärande.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Location Manager (Platschef)
 • Assistant Location Manager (Platsassistent)
 • Production Manager (Produktionsledare) 
 • Production Coordinator (Produktionskoordinator)
 • First Assistant Director (1st AD)
 • Second assistant Director (2nd AD).

Läs mer

Uppdaterad