Teater-, event- & scentekniker

För dig som vill arbeta med ljus-, video- eller scenteknik i olika scenproduktioner.

Som teater- event- & scentekniker bygger, riggar och river du scen, dekor och gör passningar och scenbyten under föreställning, eller riggar, riktar och programmerar och kör ljus och video.

Utbildningen passar dig som är flexibel, noggrann, lösningsorienterad och kan samarbeta. Du jobbar när publiken är ledig, det vill säga på kvällar och helger. Såväl utbildning som yrkesroll förutsätter att du är flexibel och kan snabbt ställa om till nya scener och förutsättningar.

Arbetsförhållandena varierar från anställd på institutioner som Dramaten, Operan, Kulturhuset Stadsteatern, andra offentligt finansierade teatrar ute i landet, till Stockholmsmässan eller vanligen frilansande egenföretagare med föreställningskontrakt på privatteater, krogshow, festival eller artistturné.

Utbildningen skiljer sig från mera traditionella utbildningar där en lärare ansvarar för en hel kurs. Inom yrkesområdet finns mycket få professionella utbildare. Det du får är istället en stadig ström av experter från branschen för att du ska kunna utvecklas inom detta hantverksyrke. Utbildningen liknar närmast den klassiska ”mästarläran”, där du lär sig direkt av experten.

Vi är sällan i skolans lokaler, utan gästar olika scener och speciallokaler när de är lediga. Det innebär en mycket kort planeringstid för kursmoment, lokaler och kursledare.

En del kursmoment kan vara fysiskt utmanande, med såväl tunga lyft som klättring. Arbete på hög höjd krävs för att få behörighet och kursbetyg.

En huvuddel av den praktiska färdighetsträningen är moment som enbart ges på plats vid unika tillfällen. Obligatorisk fysisk närvaro är därför en förutsättning för att nå kursmålen.

Du behöver också vara mycket flexibel när det gäller tider, planering och utbildningsplatser.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • Svenska 2

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 11 kurser varav 3 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hållbarhetsfrågor inom scenteknik
 • miljökrav, skyldigheter och ansvar enligt gällande lagar och förordningar
 • byggmaterial, textil, kemikalier och avfall
 • återvinning, återbruk och energi
 • egenföretagande och grundläggande ekonomi.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ljudteknik i scen- och eventsammanhang
 • olika typer av ljudriggar, PA, mixers, mikrofoner, högtalare och förstärkare
 • uppkoppling och felsökning i ljudrigg
 • programmering av styrprogram för ljud.

Längd: 45 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ljusteknik för scen och event
 • utifrån underlag programmera och utföra ljusriggning
 • krav och säkerhetsföreskrifter för elanläggningar
 • mätning och beräkning av spänning, ström, effekt och energi
 • personligt skydd och miljökrav på utrustning och användning.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • säkerhet och grundläggande förståelse för helhet och samspel med konstnärligt uttryck och teknik
 • förståelse för yrkesrollen
 • praktiska arbete på en teater, scen, arena eller produktionsplats.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • praktiskt arbete på teater, scen, arena, studio eller annan aktör inom event- och upplevelseindustrin
 • arbeta självständigt och i team med vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • tekniskt fokus på ljus-, scen och/eller videoteknik.

Längd: 80 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • arbeta på ett upplevelse-, teater- eller eventföretag
 • utföra arbetsuppgifter och tillämpa kunskaper förvärvade under utbildningens gång och från tidigare LIA-perioder
 • fördjupning och specialisering mot tillämpad scenteknik eller visuell scenproduktion.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • riggteknik, scen- och ställningsbygge, samt mobil plattform
 • bygge av podier och truss med upphängning av motorer/telfrar
 • lagar och regler för systematiskt arbetsmiljöarbete, samt riskanalys
 • D-HLR och agerande vid sjukdom eller olycka.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • event- och/eller scenteknisk produktion
 • interagera i produktionsteamet
 • dokumentera produktionsprocesser
 • helhet och förståelse för tekniska produktion och organisation
 • leda sig själv i ett tekniskt team.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • scenteknik och scenkonstruktioner
 • scentekniskt arbete på en scen
 • konstruktioner och materialval för scenografi och dekor
 • skillnader i fasta ensemblers och turnerande teatrars arbetssätt och logistik
 • teaterteknikens utveckling.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • genomföra ett utvalt projekt eller teknisk produktion
 • vidareutveckla färdigheter inom scenproduktion, ljus, bild eller tillämpad scenteknik
 • planera, genomföra och utvärdera ett projekt eller en produktion
 • presentera och redovisa som case, i lab, modell eller live
 • dokumentera skriftligt samt, vid behov, demonstrera eller presentera arbetet.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • video, projektions- och mediateknik för scen och event
 • planering och programmering av bild och video, efter en given design eller moodboard.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • scentekniker
 • ljustekniker, ljusprogrammerare eller ljusbordsoperatör
 • media-, video- eller projektionstekniker
 • egenföretagare som frilansande tekniker.

Läs mer

Uppdaterad