Dataanalys för besöksnäringen

En kurs för dig som är arbetar inom service- eller besöksnäringen.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om statistiska begrepp och definitioner. Du lär dig olika programvarors kapacitet och metoder för insamling av stora datamängder samt hur data kan användas för uppföljning av såväl ekonomiskt resultat som företags hållbarhetsarbete.

Du kommer få goda färdigheter i att använda insamlade data som verktyg för framtagande av nyckeltal för prognostisering, prissättning och lönsamhetsberäkning. Du lär dig även att använda Business Intelligence-verktyg för att visualisera och presentera data.

Utifrån resultat kommer du utveckla din förmåga att fatta affärsbeslut som utvecklar verksamheten i relation till omvärldsförändringar. 

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Vi rekommenderar dig att säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid en dag i veckan för att delta vid de lärarledda föreläsningarna via Teams.

Du behöver även planera för individuella studier däremellan. Alla föreläsningar spelas in för att ge dig som studerar möjlighet till repetition och fördjupning.

Internationell certifiering

Vi är den enda skolan i norden som kan erbjuda dig som studerande det internationella certifikatet CHIA (Certification in Hotel Industry Analytics). Certifikatet är ledande inom branschen och sker i samarbete med STR Share Center.

Kursfakta

 • För tillfället ingen planerad ny omgång.

Förkunskapskrav

Denna kurs vänder sig till dig som arbetat heltid minst 1,5 år inom hotell-, turism eller servicesektorn efter gymnasiet. Längre yrkeserfarenhet på deltid motsvarande den särskilda behörigheten omräknas till heltid.

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet samt godkända betyg i

 • Engelska 6
 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2.

Frågor och svar om ansökan och antagning

Kursinnehåll

Längd: 55 YH-poäng

 • statistiska begrepp och definitioner inom besöksnäringen
 • olika dataprograms kapacitet och metoder för insamling av stora datamängder
 • de globala målen inom området hållbar konsumtion, produktion och turism
 • systemen Power Query, Power Pivot, SQL för datainsamling
 • kalkylsystem för beräkningar, formatering och konsolidering
 • skapa och hantera databaser för statistik och beslutsunderlag
 • nyckeltal för prognostisering, prissättning och lönsamhetsberäkning
 • Business Intelligence som verktyg för att visualisera och presentera data.

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad