Enstaka kurser Hotel Management

Här hittar du de kurser från utbildningen Hotel Management som du har möjlighet att läsa som fristående kurser.

Kurserna är en del av vår 2-åriga utbildning Hotel Management. Anmälan till enstaka kurser gör du längre ner på sidan.

Du läser kurserna tillsammans med studerande som går på utbildningen. 

Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande.

Denna sida uppdateras löpande med nya kurser.

Höstens kurser publiceras här under juni-augusti.

Kursinnehåll

5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt uppnå respektive programs särskilda behörighet.

Grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav

Ansök till enstaka kurser Hotel Management

Du ansöker till en kurs genom att fylla i formuläret och bifoga underlag som styrker din behörighet.

* Obligatorisk uppgift

Vilken kurs vill du ansöka till? (du kan välja flera)*

Mer information

Uppdaterad