Hotel Management

För dig som vill arbeta i en ledande roll inom hotell och besöksnäringen.

 

Som hotel manager har du en ledande roll och tillsammans med andra genererar du bra försäljning, gästnöjdhet och kundlojalitet.

Utbildningen passar dig som är ansvarstagande, affärsmässig och tycker om att jobba med service och människor. Du behöver vara en duktig kommunikatör och vara bekväm med att ta snabba beslut.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort hybrid, Stockholm/Distans
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2
 • 1,5 års yrkeserfarenhet från servicebranschen.

Servicebranschen innefattar restaurang, hotell, turism, arbete inom servicebranschen som innefattar kund/gästkontakt eller ansvarsposition med budget eller personalansvar inom övriga branscher. Det kan även vara en ansvarsfull tjänst på en marknad- eller försäljningsavdelning.

Hybridutbildning

Detta är en hybridutbildning. Det innebär att du kan välja att delta fysiskt på plats i klassrummet eller digitalt på distans. Utbildningen har 2 obligatoriska träffar per termin i Stockholm.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 18 kurser varav 3 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ordbehandling och presentationer
 • kalkylering
 • rapportskrivning
 • samarbetsytor för dokumenthantering
 • registerhantering och upphovsrätt.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • avtals- och köprätt
 • konkurrenslagen
 • juridiska begrepp.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • företagsgemensamma plattformar och samarbetsytor
 • ekonomi-, bokförings- och lönesystem.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • arbetsmiljöpolicydokument
 • skyddsrond
 • handlingsplaner.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • arbetsrättsväsendets uppbyggnad
 • arbetsrättsliga lagar
 • kollektivavtal.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • terminologi
 • skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska
 • kroppsspråk
 • retorik.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • beräkna pålägg, marginal och moms
 • bokslut, resultaträkning, balansräkning, likviditetsbudget
 • ekonomisk terminologi
 • bokföring.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • tillämpa projektmetodik
 • regler för rapportskrivning
 • undersökningsmetoder.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • trender inom hotellbranschen
 • bokningssystem
 • säkerhetsarbete
 • internationell hållbarhetscertifiering
 • fördjupningsarbetet inom branschrelaterat ämne.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • branschspecifika nyckeltal
 • kalkyleringsmodeller
 • lönsamhetskalkyler
 • budgetmodeller
 • Power Pivot
 • Business Intelligence-verktyg
 • produktivitetsberäkningar.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • agilt och coachande ledarskap
 • ledarens roll och ansvar
 • konflikthantering
 • Corporate social responsibility (CSR)
 • etik.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • intern marknadsföring och internkommunikation
 • rutiner på operativ avdelning
 • kommunikation och samarbete mellan avdelningar
 • problemlösning i praktiken
 • branschsystem
 • säkerhets- och miljöarbete på hotell.

Längd: 55 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • budgetarbete
 • revenue management
 • sociala medier
 • personalpolicys
 • personalledning
 • ledarskapsfilosofier.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • företagets mål och visioner
 • organisera, leda och utvärdera möten
 • planera arbetet inom valt område
 • samarbeta och arbeta servicemässigt korrekt för att nå uppsatta mål inom vald avdelning.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • bemanningsstrategier och intern organisation
 • rekrytering och betydelsen av employer branding
 • personalintroduktion och HR-rutiner
 • branschspecifika avtal.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • begrepp och definitioner
 • metoder och strategier för prisoptimering
 • digital media
 • distributionskanaler
 • försäljningskostnader.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • begrepp inom tjänstemarknadsföring
 • metoder för intern och extern marknadsföring
 • implementering interna av nya tjänster
 • merförsäljningsaktiviteter
 • kvalitetsstyrning
 • CRM-system
 • säljsamtal och förhandlingsteknik.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • strategisk och taktisk marknadsföring
 • internationella aspekter på marknadsföring
 • konsumentteori
 • marknadsplan.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Avdelningschef med personalansvar
 • Food & beverage manager
 • Hotellchef
 • Junior Revenue Manager
 • Marketing coordinator
 • Sales Manager/Key Account Manager

Läs mer

Uppdaterad