Reserådgivare

För dig som är brinner för service och vill arbeta inom turism- och resebranschen i Sverige eller internationellt. En ettårig utbildning med hållbar turism som en integrerad del i programmet.

Programmet ger goda kunskaper om hur en resa skapas, vad den består av och primärt är att lära sig olika sätt att hämta kunskap, sälja och samverka med kunder. Detta passar dig som har intresse av bokningssystem, försäljning, säljmetodik och psykologin kring säljprocessen.

Som reserådgivare arbetar du med att boka och planera privat- och affärsresor. Målen för utbildningen uppnås genom erfarenhetsbaserade och teoretiska kunskaper samt förmågan att kunna tänka kritiskt, kommunicera tydligt och korrekt i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Detta skapar sammantaget förutsättningar för att lyckas i en internationell bransch, ofta med hela världen som samarbetspartner.

I den kommande yrkesrollen ingår att självständigt ansvara för de arbetsuppgifter som ingår i till exempel försäljning till kund samt paketering av resor på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

I en osäker och föränderlig värld kommer människor fortsätta värdera trygghet, säkerhet och personlig service högt. Därför ökar också behovet av personlig rådgivning, stöd och inspiration så att hela resan blir lyckad.

Utbildningsfakta

 • 1 år, 215 YH-poäng
 • Studieort hybrid, Stockholm/Distans
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2.

Hybridutbildning

Detta är en hybridutbildning. Det innebär att du kan välja att delta fysiskt på plats i klassrummet eller digitalt på distans.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 9 kurser varav 1 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Resepolicy och Service Level Agreement (SLA)
 • Inköpsprocesser
 • Reseupphandlingar
 • Tolka avtal, data och statistik
 • Risk och crisis management.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Bokning, prissättning av biljetter, hotell, tåg, bilhyra och event
 • Planering och paketering av turism- och reseprodukter
 • Kombinerar olika system och sätt att boka resor.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Turismnäringens begrepp, terminologi, struktur, organisation, problemställningar, funktion och distribution.
 • Ansvarsfullt resande, hållbar turism och klimatpåverkan
 • Resegaranti och paketreselagen
 • Tolkning av rese-information på svenska och engelska
 • Regler, restriktioner och risker vid resor.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Informationssökning, upprättande av dokument och offerter
 • Modeller, teorier och metoder inom marknadsföring.
 • Källkritiskt förhållningssätt
 • Utvecklar förmågan att effektivt utföra administrativa arbetsuppgifter med hjälp av AI och moderna program.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Knyter samman de kunskaper, färdigheter och kompetenser från hela utbildningen
 • Utförs i projektform inom ett aktuellt område inom resenäringen.
 • Presenteras både skriftligt och muntligt inför en publik.

Längd: 60 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Genomförs på ett reseföretag
 • Skapar förståelse för yrkesrollen
 • Koppling mellan utbildningens teoretiska och praktiska skolförlagda moment till uppgifter i operativt arbete
 • För den som så önskar finns även möjlighet att genomföra LIA utomlands genom Erasmusprojekt.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Paketera resor för både affärs- och privatresenärer, för såväl enskilda samt för grupper, nationellt liksom internationellt.
 • Sammansättning av olika resepaket av hög kvalitet som ger lönsamhet
 • Insikt om reseproduktionens grunder och processer
 • Offerter och resplaner från leverantörer
 • Samspelet mellan produktion, sälj och marknad
 • Kursen genomförs både på svenska och engelska.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Affärsmässigt kundorienterat säljarbete inom tjänstesektorn och branschen.
 • Samspelet mellan försäljning och företagets övriga funktioner.
 • Korrekt språk i tal och skrift, psykologi i säljsamtal och offerter
 • Nå avslut och skillnader i säljarbete utifrån olika typer av reseföretag och kundgrupper.
 • Påverkan på säljprocess, kundrelationer och affärsmässighet i yrkesrollen
 • Merförsäljningens betydelse för lönsamheten och kundnöjdheten
 • Hållbara turism-och reseprodukter i en kundkommunikation.
 • Utförlig behovsanalys
 • Möten och förhandlingar både på svenska och engelska.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Förståelse för sin egen roll, syfte, möjligheter, begränsningar
 • Insikt om hur man styr sina beteenden och agerande.
 • Konflikthantering, utmaningar i gruppsituationer
 • Grunderna i ledarskap och hur man kan påverka och motivera andra i en grupp
 • Byggandet och utvecklar effektiva arbetsgrupper för att uppnå gemensamma mål och framgång.
 • Agilt och coachande ledarskap.

Läs mer

Uppdaterad