Revenue Management & Data Analyst

För dig som är analytisk och vill arbeta med prisoptimering.

 

Efter utbildningen Revenue Management & Data Analyst kan du arbeta inom service och besöksnäringen. Analys, prisoptimering och marknadsföring är en stor del av din arbetsdag. Genom ekonomiska modeller som tillgång och efterfrågan utformar du prissättningsstrategier för verksamheten.

Utbildningen passar dig som är analytisk och gillar att tänka strategiskt. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga och ett stort intresse för digitala system.

Internationell certifiering

Vi är den enda skolan i norden som kan erbjuda dig som studerande det internationella certifikatet CHIA (Certification in Hotel Industry Analytics). Certifikatet är ledande inom branschen och sker i samarbete med STR Share Center.

Utbildningsfakta

 • 1 år, 200 YH-poäng
 • Distans
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • matematik 2
 • svenska 2
 • 2 års yrkeslivserfarenhet från tjänste- eller servicesektorn.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 9 kurser. 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • företagsekonomiska begrepp
 • kostnadsberäkningar
 • lönsamhetsbedömning
 • produktivitetsberäkningar
 • budget, budgetprocesser och modeller
 • ekonomistyrning och nyckeltal.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • statistiska begrepp och nyckeltal
 • beräkningar och kalkyler
 • Excel, Power BI, Power Query, Power Pivot, SQL och Python
 • visualiseringsverktyg.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • tjänstemarknadsföring internt och externt
 • affärsmix
 • marknadsplan
 • digital och automatiserad marknadsföring
 • Performance Marketing piece
 • marknadsföringslagen.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • begrepp och definitioner
 • distributionskanaler
 • tekniska lösningar
 • beräkningar av kostnader i relation till förväntat resultat
 • konkurrerande företags utbud.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • regler för rapportskrivning
 • undersökningsmetoder
 • presentationsteknik.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • historisk tillbakablick
 • begrepp och definitioner
 • tillämpning i olika branscher
 • prognostisering.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • näringens utveckling och framtid
 • marknadsrapporter och marknadsanpassning
 • begrepp och definitioner
 • CSR
 • hållbarhet.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • begrepp och definitioner
 • avtal och kampanjer
 • rutiner
 • strategiskt prissättningsarbete.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Business Analyst
 • Commercial Manager
 • Data Analyst
 • Online Distribution Manager
 • Pricing Analyst
 • Revenue Manager.

Mer information

Uppdaterad