Enstaka kurser - Reserådgivare

Här hittar du de kurser från utbildningen Reserådgivare som du har möjlighet att läsa som fristående kurser.

Kurserna är en del av vår 2-åriga utbildning TRAC turism- och resekonsult. Du läser kurserna tillsammans med studerande som går på utbildningen. 

Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande.

Bransch- och produktkunskap

 • Period: 6 oktober-3 november
 • Omfattning: 15 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 28 september

Projektmetodik och projektledning

 • Period: 23 oktober-17 november
 • Omfattning: 10 YH-poäng
 • Sista ansökningsdag: 16 oktober

Kursinnehåll

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • introduktion till turism- och resebranschens aktörer, nischer och organisationer
 • branschterminologi
 • informationskällor inom turism-och resebranschen
 • turism- och resekonsultens huvudsakliga arbetsuppgifter, metoder och verktyg.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • projektledningens uppbyggnad och arbetsmetodik
 • projektorganisation, ledarskap och medarbetarskap i projekt.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2.

Ansök till enstaka kurser - TRAC

Du ansöker till en kurs genom att fylla i formuläret och bifoga underlag som styrker din behörighet.

* Obligatorisk uppgift

Personnummer
Vilken kurs vill du ansöka till? (du kan välja flera)*

Mer information

Bransch- och produktkunskap

Uppdaterad