Dataanalys och Space Management inom handel

Kursen för dig som är yrkesverksam inom handeln och vill vidareutbilda dig inom dataanalys, ytoptimering, hållbarhet och kundbeteende.

Kursen är för dig som idag arbetar inom handeln med ansvar för butiksekonomi eller visuell försäljning.

Ett stort lönsamhets- och hållbarhetsfokus

Kursen har ett stort fokus på hållbarhet och du får kunskaper i hur du kan optimera inköpsprocessen för minimerad klimatpåverkan och aktivt medverka till både hållbar och lönsam utveckling.

Du får även kunskaper om hållbara konsumtionsmönster och hur du genom hållbarhetskommunikation kan informera om och förstärka kundens möjlighet att göra aktiva val av klimatsmarta produkter.

Du lär dig om:

 • Hållbara konsumtions-och produktionsmönster
 • Optimering av inköpsprocesser för minimerad klimatpåverkan
 • Hållbarhetskrav inom leveranskedjor och produkters livscykler
 • Hållbarhetskommunikation
 • Ytoptimering och datadrivna strategier

Dataanalys och kundbeteende

Kursen ger dig färdigheter i att analysera och rapportera relevanta nyckeltal och data och omvandla det till beslutsunderlag och förbättringsförslag. 

Kurser ger dig konkreta verktyg och mätningstekniker för att kunna mäta och  analysera kundbeteende samt sälj- och marknadsaktiviteter.

Du lär dig om:

 • Hur du kan få en ökad kundförståelse
 • Att mäta och analysera kundbeteende
 • Att säkerställa mål
 • Att ta fram beslutsunderlag

Ytoptimering

Kursen ger även kunskaper i att beräkna och förstå innebörden av ytoptimering.
Du lär dig centrala begrepp och metoder som används både i planeringsfas och den dagliga försäljningsuppföljningen.

Kursen ger dig kunskaper om såväl sortiment som varuplaceringsstrategier för att, genom rätt åtgärder, kunna påverka såväl lönsamheten som hållbarhetsarbetet i butiken.

Du lär dig om:

 • Centrala begrepp och metoder
 • Varuplaceringsstrategier

Kursens upplägg

Kursen är för dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan.

Du studerar på 50 % studietakt under 10 veckor med en distanslektion (heldag) i veckan. Under resterande dagar har du möjlighet att tillämpa kunskap från utbildningen samt utbyta praktisk erfarenhet med övriga kursdeltagare.

Kursfakta

 • 10 veckor, 25 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Utbildningen bedrivs delvis på engelska.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid

Minst 1 års yrkeserfarenhet av tjänst efter avslutade gymnasiestudier, där ansvar för butiksekonomi eller visuell försäljning ingår som en huvudsaklig del eller som en integrerad del av tjänst.

Kursinnehåll

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Identifiera företagets hållbarhetskommunikation och förstärka kundens möjlighet att göra aktiva val av klimatsmarta produkter.
 • Tillämpa centrala begrepp och metoder för användning i både planeringsfas och i den dagliga försäljningsuppföljningen.
 • Mäta och analysera kundbeteende, kampanjer samt sälj- och marknadsaktiviteter på relevant sätt i syfte att öka kundförståelsen, säkerställa mål, ta fram beslutsunderlag och skapa förbättringar.
 • Branschspecifika termer, förkortningar och begrepp på engelska. 

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad