Hållbara upphandlingar och inköp

Kursen för dig som är yrkesverksam upphandlare eller inköpare och vill vidareutbilda dig inom hållbara upphandlingar och inköp.

Den ger dig kunskaper i hur du utformar relevanta krav, kriterier och processer som bidrar till prioriterade hållbarhetsmål och minskad klimatpåverkan.

Du lär dig att arbeta strategiskt med hållbar offentlig upphandling och att utvärdera vilken effekt och påverkan på klimat och hållbarhet genomförda upphandlingar och inköp har.

Målet är att du självständigt ska kunna utföra analyser av inköp eller upphandling och identifiera vilka resurser och metoder som krävs för att prioriterade klimat- och hållbarhetsmål ska säkras genom hela processen.

Kursens upplägg

Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam och kan kombineras med arbete. Du behöver säkerställa med din arbetsgivare att du kan avsätta tid för att delta vid de lärarledda dagarna och att du planerar för individuella studier däremellan.

Du studerar på 50 % studietakt under cirka 4 månader med en distanslektion i veckan. Under resterande dagar har du möjlighet att tillämpa kunskap från utbildningen samt utbyta praktisk erfarenhet med övriga kursdeltagare. Det du lär dig ger din verksamhet ett tydligt mervärde redan från start.

Kursfakta

 • 16 veckor, 40 YH-poäng
 • Distans
 • Deltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid

Yrkeserfarenheten ska bestå av tjänst efter avslutade gymnasiestudier, där upphandling och/eller inköpsprocesser ingår som en huvudsaklig del eller som en integrerad del av tjänst.

Kursinnehåll

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Internationella konventioner, lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer.
 • Hållbarhetskrav för leveranskedjor och produkters livscykler
 • Cirkulär ekonomi och delningsekonomi för hållbara upphandlingar.
 • Hållbarhetens tre dimensioner: miljö, social och ekonomisk hållbarhet.
 • Projektorienterat arbetssätt.
 • Verktyg och resurser för att kravställa klimat- och hållbarhetsmål.
 • Metoder och verktyg för att stärka och betona hållbarhetskrav och kriterier.
 • Verktyg för samverkan och dialog med marknaden utifrån tillgängliga upphandlingsformer såsom konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande och kvalitetsutvärderingstekniker.
 • Styrdokument och resurser för hållbara upphandlingar och inköp.
 • Hur upphandlings- och inköpsprocesser bidrar till prioriterade hållbarhetsmål och minskad klimatpåverkan med hjälp av interna och externa resurser.
 • Utforma relevanta krav och kriterier för att aktivt styra mot klimat- och hållbarhetsmål.
 • Analyser av inköp eller upphandling i syfte att identifiera vilka interna och externa resurser och metoder som krävs för att prioriterade klimat- och hållbarhetsmål ska säkras genom hela inköps- eller upphandlingsprocessen.
 • Granskning och utvärdering av resultat, effekt och påverkan på klimat och hållbarhet utifrån genomförda upphandlingar och inköp.

Ansök

Du ansöker till oss via YH-antagning.se. Se vår guide om hur du ansöker.

Ansökningsguide

Mer information

Uppdaterad