Medicinsk vårdadministratör

För dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvården som ett viktigt administrativt stöd.

Som medicinsk vårdadministratör har du en intressant yrkesroll med varierande arbetsuppgifter som journalskrivning, remisshantering, tidsbokning, inregistrering i kvalitetsregister, DRG-kodning, kassaarbete och service i reception.

Programmet passar dig som trivs med datorn som arbetsredskap. Du behöver ha goda språkkunskaper, vara kvalitetsinriktad, flexibel och en bra teamspelare. Du kommer att arbeta i en bransch i ständig förändring med en snabb takt av digital utveckling. 

Du kan arbeta som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare forskningssekreterare, chefsstöd, eller DRG-controller.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 2.

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 14 kurser varav 3 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • olika administrativa arbetsuppgifter
 • ekonomi
 • framställande av olika sorters underlag.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • olika administrativa arbetsuppgifter
 • ekonomi
 • framställande av olika sorters underlag.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • teoretiska grunder
 • kvalitetssäkring av medicinsk dokumentation
 • hur man hindrar smittspridning inom vården.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • klassificering och diagnoskodning
 • olika åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård
 • betydelsen av diagnoskodningen i ett större sammanhang
 • diagnosklassificering i ekonomi och kvalitetsarbete.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • olika tekniska verktyg som finns tillgänglig för medicinska vårdadministratörer
 • digitala system som finns inom vården.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • introduktion till arbetet som medicinsk vårdadministratör
 • enklare och rutinartade administrativa arbetsuppgifter
 • insyn i hur de olika yrkesrollerna inom vården och hur de samspelar
 • dokumentation och administration.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • färdighetsträning av olika arbetsuppgifter.
 • hur vården är organiserad och finansieras
 • medicinska vårdadministratören roll i organisationen.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • mer avancerade arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • medicinsk dokumentation
 • olika regelverket inom medicinsk dokumentation och hur dessa tillämpas.

Längd: 45 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • medicinsk terminologi
 • aktuella skrivregler
 • försvenskningsriktlinjer.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kursen tar upp hur vården i Sverige är organiserad.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • författningar och riktlinjer som styr den medicinska vårdadministratörens arbete.
 • regelverket som styr hälso- och sjukvården och medicinsk dokumentation
 • regler om diarieföring och arkivering

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Medicinsk sekreterare
 • Medicinsk vårdadministratör
 • Vårdadministratör
 • Verksamhetsutvecklare
 • Chefsstöd.

Läs mer

Uppdaterad