Butiksledare inom handel och dagligvaror

För dig som brinner för sälj och service och vill arbeta som butikschef.

 

Som butiksledare inom handel och dagligvaror ansvarar du för försäljningen, driften och butikens resultat genom att coacha medarbetare och sätta kunden i fokus.

Utbildningen passar dig som brinner för sälj och service och vill utvecklas som ledare. Du vill jobba med upplevelsebaserad handel och är nyfiken på ny teknik.

Utbildningsfakta

 • 1,5 år, 300 YH-poäng
 • Studieort hybrid, Stockholm/Distans
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • svenska 2
 • 1 års yrkeserfarenhet på minst halvtid inom försäljning och servicebranschen.

Hybridutbildning

Detta är en hybridutbildning. Det innebär att du kan välja att delta fysiskt på plats i klassrummet eller digitalt på distans. Utbildningen har 2 obligatoriska träffar per termin i Stockholm.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 12 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomi inom handeln
 • grundläggande begrepp inom affärsekonomi
 • säljnyckeltal
 • tillväxt och målstrategi
 • yrkesspecifik terminologi på engelska.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • marknadsföring inom handeln
 • digital marknadsföring och kommunikation
 • konsumtionsmönster
 • samarbete fysisk butik och e-handel
 • affärsidé och affärsplan
 • hållbarhet.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • bemanningsplanering
 • lagar och regler kring schemaläggning
 • personalkostnader.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • formulering av fråge- och problemställning med relevans för yrkesområdet
 • källkritik
 • samverkan i grupp
 • kommunikation skriftligt och muntligt
 • muntlig och skriftlig presentation.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • handelsföretagens organisation
 • ledarens roll och ansvar
 • datorbaserade skriv- och kalkylprogram
 • förhållanden i handeln och e-handeln
 • påverkan av trender och konsumtionsmönster.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • säljteknik i butik och digitalt
 • kundbemötande
 • engelska med yrkesspecifik terminologi.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • personligt ledarskap inklusive personlighetsanalys
 • mänskliga beteenden
 • ledarens roll och ansvar
 • gruppdynamik
 • konflikthantering
 • etik - ledarens ansvar i etikfrågor
 • ledarens olika samtal
 • hållbarhet utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • försäljning och säljcoachning
 • butikskommunikation (butik och e-handel)
 • nyckeltal i butik och e-handel
 • iaktta andras ledarskap & reflektera över det egna
 • agera lösningsorienterat
 • uppföljning och rapportskrivning.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ledarens roll och ansvar
 • schemaläggning och administration
 • arbetsmiljö
 • hålla ett personalmöte och ett medarbetarsamtal
 • agera lösningsorienterat
 • hållbarhet
 • uppföljning och rapportskrivning.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • mekanisk försäljning
 • sömlös kundupplevelse
 • tekniska lösningar i butik och hur de kan förstärka köpupplevelsen
 • planera en attraktiv butik/e-handel
 • undersöka kundmönster.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • HR och personalutveckling
 • ledarens olika samtal
 • rekrytering
 • arbetsmiljö och
 • arbetsrätt
 • retorik och presentationsteknik med hjälp av digitala verktyg
 • hållbarhet och hållbart ledarskap.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • servicearbetet och kundrelationer
 • identifiera affärsögonblicken och dess inverkan på service
 • säkerhet i butik
 • etik.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • avdelningschef på försäljningsavdelning inom e-handel
 • butikschef med 5-9 anställda
 • butikschef på stort eller medelstort företag
 • egen företagare
 • ställföreträdande chef
 • säljledare, gruppledare eller kassaledare.

Läs mer

Uppdaterad