Offentlig upphandlare

För dig som vill arbeta med inköp inom offentlig sektor och se till att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt.

 

Som offentlig upphandlare arbetar du med inköp inom offentlig sektor. Du säkerställer ett klokt användande av skattemedel och skriver kravställningar. Efter utbildningen kan du även arbeta med privata företag som vill lämna anbud på upphandlingar.

Utbildningen passar dig som gillar att arbeta i projektform och har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 3.

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 14 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • analys som arbetsverktyg
 • kalkylmodeller
 • analysmetoder
 • värdera och ta fram åtgärdsförslag.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • lagstiftning som reglerar upphandling
 • avtal och avtalsrätt
 • utformning av avtal
 • tillämpning av lagar och avtal.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • processen för entreprenadupphandling
 • regelverk
 • standardavtal AMA-Systemet.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • utredningsteknik
 • undersökningsmetoder
 • opponering
 • fördjupande studier.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • standarder och riktlinjer
 • kvalitets- och miljökrav
 • politikens inverkan på upphandlingsuppdraget
 • tillämpa lagar och avtal inom miljöområdet.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomiska grundbegrepp
 • nyckeltal inom inköp
 • kalkylmodeller
 • tillämpad ekonomisk analys.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Excel (grund avancerad)
 • diagram
 • statistiska begrepp och funktioner
 • sammanställningar
 • branschspecifika upphandlingssystem.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • yrkesmässig kommunikation
 • rapportskrivning
 • förhandlingar
 • presentationsteknik.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • upphandlingsprocessen i praktiken
 • affärsmässigt upphandlingsarbete
 • samhällsansvar
 • projektplanering.

Längd: 80 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • organisering och styrning av upphandlingsförfaranden
 • upphandling utifrån gällande lagstiftning
 • omvärldsförändringars påverkan på upphandlingsarbete
 • planera, leda och styra eget projekt.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • organisationslära
 • politiskt beslutsfattande i stat, kommun och EU
 • verksamhetsnytta
 • teorimodeller.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • projektledning som arbetsform
 • projektprocessen
 • olika synsätt på ledarskap
 • effektiva möten.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • upphandlingens betydelse för den goda affären
 • centrala begrepp inom upphandling
 • affärsmässigt agerande inom upphandling
 • förhandlingar.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • förhandlat förfarande
 • konkurrenspräglad dialog
 • utvärderingsmodell
 • förfrågningsunderlag.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • anbudsansvarig/Bid Manager
 • avtalscontroller
 • strategisk inköpare offentlig sektor
 • upphandlare
 • upphandlingssamordnare.

Läs mer

Uppdaterad